Hotărârea nr. 29

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 26 Martie, 2002

Art.1
Aproba un numar de 17 certificate de urbanism si 12 autorizatii de construire eliberate in perioada 1 decembrie - 31 decembrie 2001, 25 certificate de urbanism si 15 autorizatii de construire in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2002, un plan urbanistic general, un plan urbanistic zonal, 5 planuri urbanistice de detaliu avizate in comisia de urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.