Hotărârea nr. 23

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 26 Martie, 2002

Art.1
Se insuseste lista bunurilor imobile identificate in anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Bunurile imobile ce fac obiectul art.1 sint transmise din proprietatea publica a statului si administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in proprietatea publica de interes judetean si administrarea Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Predarea-preluarea bunurilor se face pe baza de protocol incheiat intre Sucursala de Reprezentare si Protocol Suceava si Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
Prezenta hotarire modifica si completeaza Hotarirea nr. 78/1999 aprobata de Consiliul Judetean Iasi.