Hotărârea nr. 21

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 26 Martie, 2002

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii cu functiile publice si cu contract individual de munca pentru personalul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Se aproba numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se vor calcula conform HG nr. 157/1999 de modificare si completare a HG nr. 775/1998.
Art.4
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si Contabilul sef vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.