Hotărârea nr. 20

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 26 Martie, 2002

Art.1
Aproba statul de functii pentru personalul RA AEROPORTUL Iasi, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se vor calcula conform HG nr. 157/1999 de modificare si completare a HG nr. 775/1998, la care se aplica sporurile legale.
Art.3
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si RA AEROPORTUL Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.