Hotărârea nr. 19

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 26 Martie, 2002

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii cu functiile publice si cu contract individual de munca pentru personalul Consiliului Judetean Iasi si Casa de Oaspeti Bucium conform anexelor 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarire, cu aplicare de la data de 1 aprilie 2002.
Art.2
Se aproba numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Iasi, conform anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Contabilul sef vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.