Hotărârea nr. 16

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 26 Martie, 2002

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Filarmonica Moldova Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica Moldova Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.