Hotărârea nr. 153

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2001

Art.1
Se revoca Hotarirea nr. 66/30.06.1999 a Consiliului Judetean Iasi privind infiintarea SC "Agentia de Dezvoltare si Promovare" SRL Iasi.
Art.2
Cu data prezentei se aproba desfiintarea SC "Agentia de Dezvoltare si Promovare" SRL Iasi prin procedura dizolvarii prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, urmare a imposibilitatii realizarii obiectului de activitate.
Art.3
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza Serviciul Juridic, Directia Economica, Contabilul sef si Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare.