Hotărârea nr. 152

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2001

Art.1
Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public si privat de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotariri. Tarifele ce fac obiectul alin.1 se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale, asa cum se prevede in Anexa 2, parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Tarifele aprobate includ TVA.
Art.3
Gruparea activitatilor in raport cu importanta si rentabilitatea economica se va face conform Anexei 3, parte integranta a prezentei hotariri.
Art.4
Prevederile prezentei hotariri intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2002.
Art.5
Tarifele aprobate prin prezenta hotarire constituie pretul minim luat pe metrul patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii.
Art.6
In cazul contractelor de inchiriere care se afla in derulare se va actualiza valoarea obiectului prin act aditional conform prevederilor prezentei hotariri.
Art.7
Veniturile rezultate din inchirierea spatiilor cu alta destinatie decit locuinte, precum si a terenurilor aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Iasi se vor incasa in contul nr. 212202074540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi al carui titular este Consiliul Judetean Iasi.
Art.8
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica si Serviciul Financiar-Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotariri.