Hotărârea nr. 151

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2001

Art.1
Se aproba o cota-parte de 50% din chirie ce revine Consiliului Judetean Iasi incasata de la titularii dreptului de administrare pentru spatiile si terenurile inchiriate de catre acestia.
Art.2
Incasarea cotei-parti, conform art.1, se va efectua pina la data de 15 ale fiecarei luni in contul nr. 212202074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Contractele de inchiriere si actele aditionale incheiate de titularii dreptului de administrare vor fi avizate de catre Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
Prevederile prezentei hotariri intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2002.
Art.5
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica si Serviciul Financiar-contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.