Hotărârea nr. 149

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2001

Art.1
Aproba instituirea unei taxe speciale pentru cultura si sport, incepind cu data de 01.01.2002 in cuantum de 120.000 lei/luna/agent economic.
Pentru plata cu anticipatie pina la data de 30.06.2002 a sumei integrale datorate pentru perioada ianuarie - decembrie 2002 se acorda o reducere de 20%, adica se va achita 95.000 lei/luna/agent economic.
Art.2
Pentru achitarea cu intirziere a taxei speciale de cultura si sport se vor calcula majorari de intirziere conform legislatiei in domeniu privind fiscalitatea.
Art.3
Taxa speciala de cultura si sport se va achita de catre toti agentii economici care isi desfasoara activitatea si isi au sediul pe raza judetului Iasi, pina la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
Art.4
Incasarea taxei speciale pentru cultura si sport se face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul special 283102014540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi si modul de utilizare a sumelor incasate va fi urmatorul:

 • cheltuieli materiale, din care:
  • manifestari cultural-stiintifice si sportive judetene, nationale si internationale;
  • omagierea unor personalitati marcante in domeniile stiintei, artei, culturii si sportului;
  • participarea la finantarea pregatirii de performanta pentru copii si juniori organizati in cadrul unui centru in domeniul fotbalului;
  • participarea la premierea anuala a copiilor si tinerilor sportivi care obtin performante internationale;
  • promovarea unor elemente culturale relevente pentru judetul nostru;
  • sustinerea cluburilor, cercurilor, institutiilor, artistilor;
  • participarea la premierea actiunilor culturale.

Art.5
Prezenta hotarire abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 32/2.
Art.6

Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Directia Juridica, Cancelarie, Stare civila, Comisia de Studii, Prognoze economico-sociale, Industrie, Buget, Finante si Comisia pentru Educatie, Cercetare, Sport si Turism vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.