Hotărârea nr. 148

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Joi, 20 Decembrie, 2001

Art.1
Se aproba transmiterea cheltuielilor aflate in evidenta contabila a Consiliului Judetean Iasi in evidenta beneficiarilor finali mentionati in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi, prin Serviciul Financiar Contabilitate, in calitatea de predator si beneficiarii finali in calitatea de primitori vor incheia procese verbale de predare-primire a valorilor stabilite in Anexa, urmind ca valorile transmise sa fie incluse in evidenta contabila a beneficiarilor, cumulindu-se la valorile existente pentru acelasi obiectiv.