Hotărârea nr. 113

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Luni, 24 Septembrie, 2001

Art.1
Se aproba repartizarea sumei de 280000 mii lei din fondul de rezerva bugetara inscris in bugetul propriu Consiliului Judetean Iasi, la cap. 72.02 - cheltuieli curente, Consiliul Judetean Iasi.
Art.2
Directia Economica si Serviciul Financiar-contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.