Hotărârea nr. 108

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Luni, 24 Septembrie, 2001

Art.unic
Aproba un numar de 46 certificate de urbanism si 29 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 iulie 2001 precum si un Plan Urbanistic de Detaliu (zona centrala Holboca) avizate de Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.