Hotărârea nr. 106

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Luni, 24 Septembrie, 2001

Art.1
Se insuseste contractul de performanta inregistrat sub nr. 15190/08.08.2001 incheiat intre reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor de la SC DRUMURI SI PODURI Iasi dl. Teodorescu Mihai, anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Acordarea drepturilor banesti directorului se va face conform obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta, luindu-se masuri de diminuare pentru nerealizarea acestora.
Art.3
Adunarea Generala a Actionarilor Iasi are obligatia sa realizeze criteriile si obiectivele de performanta, nivelul drepturilor banesti, sa urmareasca indeplinirea acestora si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.