Hotărârea nr. 98

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Joi, 9 August, 2001

Art.1
In vederea pregatirii si organizarii lucrarilor de recensamint pentru anul 2002, in perioada 30 septembrie 2001 - aprilie 2002 autoritatilr administratiei publice locale nu vor mai efectua schimbari de denumiri ale strazilor sau renumerotari ale cladirilor.
Art.2
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza consiliile locale de pe raza teritoriului judetului Iasi.