Hotărârea nr. 94

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Joi, 9 August, 2001

Art.1
Se aproba constituirea Comisiei de Versanti a Judetului Iasi, nominalizarea membrilor fiind prezentata in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarire, iar modul de desfasurare al activitatii se va stabili printr-un Regulament ce se va aproba ulterior.
Art.2
Se aproba nominalizarea ca "zona expusa riscurilor naturale" (alunecari de teren)" a suprafetei de teren din municipiul Iasi, cuprinsa intre str.Vulpe, str. T. Savescu, str. Albinet, malul drept al piriului Calcaina, str. Poligon, str. Sararie, stradela Sararie din municipiul Iasi conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Se aproba interdictia de construire instituita in zona delimitata prin art.2 cu exceptia lucrarilor de amenajare sau executie a constructiilor care au drept scop limitarea efectelor alunecarii, a lucrarilor de reparatii la imobilele afectate precum si a constructiilor provizorii din materiale usoare care nu necesita fundatii masive. Pentru constructiile exceptate nu se va solicita studiu de stabilitate punctiforma. Proprietarii executa pe proprie raspundere lucrarile de constructie si vor suporta despagubirea persoanelor fizice si juridice ale caror imobile vor fi afectate de eventualele alunecari declansate prin executia acestora.
Art.4
Se aproba cuantumul amenzilor de la 250.000 lei la 25.000.000 lei pentru sanctionarea contraventiilor, in cazul nerespectarii prevederilor art.3. Sanctiunea se constata de catre imputernicitii primarului si se aplica persoanelor fizice si juridice. Prevederile prezentei hotariri se completeaza cu reglementarile in vigoare (Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor).
Art.5
La data adoptarii prezentei, prevederile Hotaririi Consiliului Judetean Iasi nr. 123/07.12.1998 isi inceteaza valabilitatea.
Art.6
Prevederile hotaririi vor fi aduse la indeplinire de catre consiliile locale si Consiliul Judetean Iasi, prin directiile de specialitate. Consiliile locale vor delimita zonele expuse riscurilor naturale si vor inainta la Consiliul Judetean propunerile pentru emiterea hotaririlor de nominalizare a zonelor respective si instituirea regimului de protectie.