Hotărârea nr. 55

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Sâmbătă, 26 Mai, 2001

Art.1
Se aproba instituirea urmatoarelor taxe speciale, conform anexelor 1-7, parte integranta a prezentei hotariri, pe o perioada de un an.
Art.2
Eliberarea autorizatiilor prevazute la art.1 se va face de catre Directia de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi.
Art.3
Incasarea taxelor speciale se va face conform procedurii fiscale, iar colectarea lor se va face in contul nr. 283102014540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
De veniturile realizate din incasarea taxelor beneficiaza Directia de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi pentru lucrari de investitii reprezentind tronsoane de drumuri, noi dotari tehnice, lucrari de reparatii si modernizari, studii si lucrari de proiectare privind extinderea si modernizarea retelei de drumuri locale.
Art.5
Directia de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directia Economica si Serviciul Financiar-Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.