Hotărârea nr. 52

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Sâmbătă, 26 Mai, 2001

Art.1
Aproba proiectul bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, propunerile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale ale consiliilor locale comunale, orasenesti si municipale pe anul 2001, conform datelor prevazute in anexele parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.