Hotărârea nr. 51

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Sâmbătă, 26 Mai, 2001

Art.1
Se aproba contul de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2000, conform anexei I, parte integranta a acestei hotariri.
Art.2
Directia Economica, institutiile publice si regiile autonome finantate sau subventionate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.