Proiecte finanțate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005