A fost semnat Contractul de grant prin care Bojdeuca lui Creangă va fi reabilitată

Restaurarea Bojdeucii este parte a proiectului "Călător pe meridiane culturale"/ ”Traveller on Cultural Meridians”, derulat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 și finanțat prin ENI CBC. Bugetul total al proiectului este de 1.724.351,65 euro, din care 1.500.000 euro reprezintă finanțare nerambursabilă .

Proiectul ”Călător pe Meridiane Culturale” /“Traveller on Cultural Meridians” este implementat de Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect, și de Consiliul Raional Fălești și Primăria Orașului Fălești, în calitate de parteneri.

Finanțarea europeană va asigura:

-Restaurarea Ansamblului Muzeal “Ion Creangă” Iași - Județul Iași,

-Restaurarea, reabilitarea drumului istoric de acces din pavaj de granit „Ștefan cel Mare” din orașul Fălești

-Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” din orașul Fălești.

Perioada de implementare este de 24 de luni, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca factor de impulsionare a dezvoltării locale