Formulare reclamație administrativă

Formular reclamație administrativă 1 - se depune în cazul în care ati primit un răspuns negativ la solicitările dumneavoastră

Formular reclamație administrativă 2 - se depune în cazul în care nu ati primit informațiile solicitate în termenul legal

 

Notă:
Descărcați documentul corespunzător tipului de reclamație pe care doriți să o depuneți, în format .pdf sau .doc, completați-l, salvați-l, apoi încărcați-l în formularul din pagina anterioară.