Finanțarea nerambursabilă a proiectelor/acțiunilor sportive

 
 
 
1. HCJI nr. 66 - Ghidul solicitantului în vederea finanțării nerambursabile a proiectelor/acțiunilor sportive;
2. HCJI nr. 67 - Programul anual de finanțare 2022;
3. Extras MO 2022 - Program anual;

1.    Anexa nr. 1 – Formular Cerere de finanțare proiecte sportive

2    Anexa 2 - Declarație de imparțialitate

3.   Anexa 3 - Declarație OMTS 6642018

4.   Anexa 4 - Declarație de imparțialitate membrii comisiei

5.  Anexa 5 - Contract de finanțare

6.  Anexa 6 - Cheltuieli eligibile

7.  Anexa 7 - Cerere de plată

8.  Anexa 8 - Cerere de rambursare

9.  Anexa 9 - Raport intermediar sau final de activitate

 

Tags: