Finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005

Extrasul din Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a care cuprinde Raportul anual privind finanțarea nerambursabilă acordată de Județul Iași - Consiliul Județean Iași în baza Legii nr. 350/2005 in anul 2022

Raportul anual privind finanțarea nerambursabilă acordată de Județul Iași - Consiliul Județean Iași în baza Legii nr. 350/2005 in anul 2022

Anunț de atribuire, sesiunea a II-a

Anunț privind rezultatul contestatiilor

Proces verbal contestatii

Anunt privind rezultatul evaluarii proiectelor - social, cultural, educational - inainte de contestatii

Proces verbal 2

Proces verbal 1

Anunt privind rezultatul evaluarii proiectelor - domeniul tineret, inainte de contestatii

Proces verbal Comisie de evaluare Tineret - final

Proces verbal Comisie HCJI 68

Anuntul de participare, sesiunea a II-a de selectie proiecte

Anunț atribuire contracte finanțare nerambursabilă

Anunț privind rezultatul contestațiilor pentru proiectele depuse spre finanțare în baza Legii 350/2005

Anunțul de selecție privind rezultatul evaluării și selecției proiectelor în domeniile cultură scrisă, alte proiecte culturale, social, educație

PV 1 - 19222/10.05.2022

PV 2 - 20274/17.05.2022

PV 3 - 20301/18.05.2022

 

Anunțul de selecție privind rezultatul evaluării și selecției proiectelor

Proces verbal 1

Proces verbal 2

 

Clarificări 1 - Asociația ADIR

Anunț participare

1. HCJI nr. 65 - Ghidul solicitantului 2022;
2. HCJI nr. 67 - Programul anual de finanțare 2022;
3. Extras MO 2022 - Program anual;

1.    Anexa nr. 1 – Formular Cerere de finanțare

2.    Anexa 2 A - Bugetul General al Proiectului Cultura Scrisă

3.    Anexa 2 B - Bugetul General al Proiectului - alte Proiecte Culturale

4.    Anexa 2 C - Bugetul General al Proiectului

5.   Anexa 3  - Declarație pe proprie răspundere conf. art.12 alin. (1) si (2) din Legea nr.350 2005

6.   Anexa 4 - Declarație conform prevederilor art. 21 al Legii 350-2005

7.   Anexa 5 - Declarație de imparțialitate și confidențialitate

8.   Anexa 6A -  Contract de finanțare nerambursabilă

9.   Anexa 6B - Contract de finanțare nerambursabilă- proiecte multianuale

10.  Anexa 7A - FORMULAR TIP - persoane juridice

11.  Anexa 7B - FORMULAR TIP- persoane fizice

12.  Anexa 8 - Grile de evaluare

13.  Anexa 9 - Raport intermediar sau final de activitate

14.  Anexa 10A - Raport financiar Cultură Scrisă

15.  Anexa 10B - Raport financiar Alte Proiecte Culturale

16.  Anexa 10C - Raport financiar Social, Educațional, Tineret Promovare turistică și Mediu, Ordine publică

17.  Anexa 11 - Declarație de imparțialitate la încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă

18.  Anexa 12 - Cerere de plată

19.  Anexa 13 - Declarație pe propria răspundere care însoțește cererea de plată

20.  Anexa 14 - Cerere de rambursare

21.  Anexa 15A - OPIS - persoane juridice

22.  Anexa 15B - Opis persoane fizice

23. Anexa 16 - Declaratie pe propria raspundere privind asigurarea cofinantarii

 

 

Arhivă documente ani anteriori

2021     2020     2019      2018    2017    2016    2015     2014    2013