Cristian ADOMNIȚEI a participat la finalizarea lucrărilor de reabilitare a complexului Șorogari

În data de 2 august, dl. Cristian ADOMNIŢEI, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, a participat la finalizarea lucrărilor de execuţie din cadrul Contractului de Lucrări “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în oraşul Iaşi - Bazine Șorogari”. Contractul face parte din proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi”, proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în judeţul Iaşi.

Lucrările de modernizare au constat în reabilitarea rezervoarelor R1 şi R2, cu o capacitate cumulată de 10.000,00 mc, a punctului de transformare şi staţiei de clorinare.

Valoarea estimată în studiul de fezabilitate a fost de 13.800.000,00 lei.
În urma procedurilor de achiziţie publică, S.C. Apavital S.A. a contractat în data de 11.05.2012 Asocierea S.C. Europartener S.R.L. Iaşi & S.C. Tehnoterm S.R.L Iaşi în vederea realizării lucrărilor de modernizare. Valoarea acceptată de contract a fost 7.995.000,40 lei, realizându-se astfel o economie de 5.805.000,00 lei faţă de valoarea iniţial estimată. Durata totală de execuţie a lucrărilor, acceptată prin contract, a fost de 14 luni.

“Aceasta este o lucrare făcută foarte bine, iar asta mă bucură mult, ținând cont că 40% din populația Iașului este alimentată cu apă din această stație. Reabilitarea acestui obiectiv duce la creșterea calității apei care va fi consumată de un număr foarte mare de ieșeni. Master Planul pe POS 2 (Programul Operațional Sectorial) pe perioada 2014-2020 pe care l-am întocmit la Consiliul Județean, împreună cu cei de la ApaVital, presupune o sumă de 200 mil euro care va fi investită pentru a aduce serviciile de alimentare cu apă și cele de canalizare a apelor epurate în toate comunitățile din județul nostru. Vom fi primul județ din țară care va fi adus sistemul de apă și canalizare la toți cetățenii săi”, a declarat Cristian ADOMNIŢEI, Președintele Consiliului Județean Iași.