Cristian ADOMIȚEI a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea ambulatoriului de la Maternitatea Cuza Vodă

Astăzi, 2 august, a avut loc semnarea contractului de finanțare aferent proiectului „Ambulatoriul de Specialitate Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă”, în prezența domnului Constantin APOSTOL, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, și a domnului Cristian ADOMNIȚEI, președintele Consiliului Județean Iași.

         Proiectul, a cărui beneficiar este Consiliul Județean Iași, va primi o finanțare nerambursabilă cu o valoare totală de 8.864.212,00 lei, din care fonduri nerambursabile 6.967.770,60, prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

“Evenimentul de astăzi este rezultatul promovării proiectului pe lângă ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniul coordonării şi gestionării fondurilor europene, după ce fusese pe lista de rezervă a Agenției pentru Dezvoltare Nord-Est (ADR N-E). Modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate este un obiectiv de căpătâi pentru noi, iar mobilizarea fondurilor europene este calea prin care putem atinge acest deziderat”, a declarat Cristian ADOMNIȚEI, președintele Consiliului Județean Iași.

Proiectul a primit finanțare europeană în scopul:

 • reabilitării clădirii Ambulatoriului în vederea creşterii accesului la servicii medicale de diagnosticare, tratament şi profilaxie a afecţiunilor sistemului genital feminin;
 • îmbunătăţirii calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne;
 • îmbunătăţirii prevenţiei primare şi secundare, prin diagnostic precoce a unor afecţiuni ale gravidei şi copilului;
 • creşterii accesului la servicii moderne de planificare familială.

Grupul ţintă îl constituie  pacientele Ambulatoriului de Specialitate Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi, respectiv 31.000 de persoane  în primul an de operare.

Durata de implementare este de 22 de luni.

Rezultatele estimate a fi obţinute în urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • o unitate medicală modernizată/ echipată;
 • 845,6mp suprafaţă utilă reabilitată şi modernizată;
 • 2 servicii medicale noi: Şcoala părinţilor şi Kinetoterapie;
 • 335 bucăţi echipamente, aparatură, dotări specifice (inclusiv mobilier).

Beneficiile rezultate sunt:

 • Crearea a 2 servicii medicale noi în cadrul ambulatoriului;
 • Dotarea cabinetelor ambulatoriului cu 80 echipamente specifice şi 50 bucăţi instrumentar pentru diagnosticarea afecţiunilor sistemului genital feminin şi pentru monitorizarea sarcinii şi a fătului;
 • Dotarea laboratorului cu 64 bucăţi aparatură specifică necesară investigaţiilor para clinice;
 • Dotarea spaţiilor aferente ambulatoriului cu mobilier specific – 137 piese mobilier;
 • Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30-50%.

În luna octombrie 2012, trei proiecte au primit finanțare europeană pentru reabilitarea ambulatoriilor au  primit aprobare spre finanțare, respectiv: „Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie  Iaşi”, cu o valoare totală de 10.727.754,06 din care fonduri nerambursabile 8.374.141,36 lei; „Ambulatoriul de Specialitate Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi,  cu o valoare totală de 8.864.212,00 lei, din care fonduri nerambursabile 6.967.770,60 lei; „ Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof.dr. Nicolae Oblu" Iaşi, cu o valoare totală de 6.194.605,72 lei, din care fonduri nerambursabile 4.865.553,98 lei.