Consultări publice

Anunț dezbatere publică asupra „Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul Consiliului Judeţean Iaşi"

Anunț dezbatere publică - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean pe grupe de trasee, valabil în perioada 01.01.2023 - 31.12.2028"    Răspuns primării    Răspuns asociații   Răspuns companii

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre modificare taxe speciale

Anunț - Proiect de hotarare privindd modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 402/22.12.2021 privind taxele locale pentru anul 2022

Anunț - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea nerambursabila din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași a programelor, proiectelor si actiunilor in domeniul sportului     Ghid        Minuta ședinței

Anunț - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare       Ghidul solicitantului

Proiectul bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2022