Consultări publice

Anunț dezbatere publică a Proiectului de Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 344/16.12.2020, privind taxele locale, pentru anul 2021

Plan judetean de insertie socioprofesionala 2021-2023 conform Legii nr.219/2015 privind economia sociala

Anunț dezbatere publică a "Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județeam Iași nr. 344/16.12.2020, privind taxele locale, pentru anul 2021 

Anunt dezbatere publica asupra ,,Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport persoane prin curse regulate in judetul Iasi, Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane in aria de competenta a unitatii administrativ teritoriale - Judetul Iasi precum si a criteriilor de calificare si selectie a ofertelor operatorilor de transport"
Recomandare și răspuns COTAR          Recomandare și.răspuns ATPJ

Minuta dezbaterii din 12.05.2021

Anunț dezbatere publică - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile de fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Anunț dezbatere publică - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Iași pentru perioada 2021-2024, a Ghidului solicitantului și a Contractului de finanțare

Consultare publică - Ghid de finanțare - Legea 350       Ghid și Anexe

Proiectul bugetului local al Județului Iași - Consiliul Județean Iași - 2021

Procesul verbal de afișare a bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2021

Anunț dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul județului Iași

Anunț dezbatere publică - „Proiectul de hotărâre privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009”

Anunț dezbatere publică - Proiectul ”Modernizarea DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, km. 12+139 - km. 18+539”

Anunț de dezbatere publică a „Proiectului de hotărâre privind taxele locale pentru anul bugetar 2021” și a "Proiectului de hotărâre privind taxele speciale și tarifele pentru anul bugetar 2021"