Consiliul Judeţean Iaşi a câştigat un nou proiect cu finanţare nerambursabilă

La sfârşitul săptămânii trecute, reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi au semnat contractul de finanţare prin fonduri europene pentru proiectul „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3 - Judeţul Iaşi”. În urma evaluării tehnico-economice, proiectul, în valoare totală de aproximativ 6,7 milioane lei, a fost declarat admis la finanţare. „Valoarea eligibilă nerambursabilă este de circa 6,5 milioane lei. Din aceasta, 5,4 milioane lei reprezintă fonduri nerambursabile din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar 1,1 milioane lei fonduri nerambursabile de la Bugetul de stat. Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 133.000 lei şi este suportată în întregime de Consiliul Judeţean Iaşi. Perioada de implementare este de 18 luni”, a anunţat dl. Cristian ADOMNIŢEI, Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi. Programul de finanţare este Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE), Axa Prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

În cadrul POSCCE-AP3-03.2.1 Judeţul Iaşi a depuse 5 proiecte. În cadrul fiecăruia, beneficiar este Judeţul Iaşi în parteneriat cu câte 15 Unităţi Administrativ-Teritoriale din judeţ. În urma finalizarii procesului de soluţionare a contestaţiilor, deşi îndeplinesc criteriile minime de selecţie, răspunsul primit de la Ministerul pentru Societatea Informaţională a fost că celelalte 4 proiecte nu pot fi finanţate în acest moment din cauza bugetului limitat. „Simt că a fost o distribuire frăţească a banilor din partea Ministerului pentru Societatea Informațională, pentru că văd că fiecare judeţ a primit finanţare pentru câte un proiect. Iniţial, niciun proiect nu fusese declarat admis la finanţare, pentru mine fiind un semn că, dacă nu se întâmplă nimic, restauraţia e aproape. Iaşul avea cinci proiecte depuse, eram campioni la acest capitol. Între timp m-am mai bucurat pentru că joi am fost anunţaţi că trebuie să semnăm contractul de finanţate pentru unul din cele cinci proiecte depuse. Să nu câştigi nici măcar unul ar fi fost o atitudine ostentativă din partea Ministerului. Mă bucur că momentul a fost depăşit”, a anunţat dl. Cristian ADOMNIŢEI.

Cele 15 unităţi administrativ-teritoriale partenere şi beneficiare ale finanţării nerambursabile în cadrul proiectului admis spre finanţare sunt: Comuna Bivolari, Comuna Ciohorăni, Comuna Costuleni, Comuna Focuri, Comuna Golăiești, Comuna  Grajduri, Comuna Lespezi, Comuna Mogoșești, Comuna Moșna, Comuna Movileni, Comuna Românești, Comuna Sinești, Comuna Strunga, Comuna Tansa şi Comuna Țigănași. Proiectul va face posibilă achiziţionarea de echipamente hardware şi achiziţionarea şi implementarea de aplicaţii software, atât pentru Consiliul Judeţean Iaşi, cât şi pentru unităţile partenere, pentru managementul general instituţional, cât şi specific, de gestiune. Proiectul include şi instruirea administratorilor sistemului şi a utilizatorilor. Primăriile partenere vor beneficia de echipamente, aplicaţii software şi instruire utilizatori, cu o valoare cuprinsă între 200.000 şi 270.000 lei fiecare. Conform Ghidului Solicitantului, solicitanții eligibili au fost Consiliile Județene ca lideri de proiect în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (minim 10, maxim 15).