Concursuri - personal propriu

  1. Documente necesare pentru funcția publică:
  2. Documente necesare pentru personalul contractual:
Data publicării
anunțului
Data susținerii probei scrise/practice
și anunțul de concurs
Rezultatul selecției
de dosare

Rezultatul
probei scrise

Rezultatul interviului/
probei practice

Rezultatul final

 

Răspuns la
contestație

28.11.2022 05.01.2023          
19.09.2022 19.10.2022 17.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 20.10.2022