Cariera - CJI

Acte necesare
Formular de inscriere
Model de adeverinta de vechime
Declaratie pe propria raspundere conform OUG nr. 24/2008

 

Procedura de selecție a Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași   - data publicării 07.06.2017    modele declarații    Hotarârea 55      Hotarârea 185     Model declaratie     Lista scurta candidati CA    Programare interviu    Modificare programare interviu     Anunț rezultate finale

 
 
Personal propriu

 

Data publicării
anunțului
Data susținerii probei scrise
și anunțul de concurs
Rezultatul selecției
de dosare

Rezultatul
probei scrise

Rezultatul interviului/
probei practice

Rezultatul final

 

Răspuns la
contestație proba scrisă

19.04.2021

examen promovare grad profesional

19.05.2021 11.05.2021 19.05.2021 19.05.2021 20.05.2021  

20.04.2021

examen promovare grad profesional

20.05.2021 13.05.2021 20.05.2021 20.05.2021 21.05.2021  
22.04.2021 concurs recrutare 24.05.2021 12.05.2021 25.05.2021 27.05.2021 28.05.2021  
25.05.2021 promovare 24.06.2021 16.06.2021        

Instituții subordonate

Data publicării
anunțului

Data susținerii probei scrise
și anunțul de concurs
Rezultatul selecției
de dosare
Rezultatul
probei scrise
Rezultatul interviului Rezultatul final

 

Răspuns la
contestație proba scrisă

 

           

 

Manageri spitale subordonate

Denumire spital

Data publicării
anunțului
Anunțul de concurs
Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Iasi 09.03.2021 09.04.2021
Spital Infectioase 20.04.2021 31.05.2021
Spital Sf. Maria 26.04.2021 14.06.2021
Spital Sf. Maria 07.06.2021 14.06.2021

 

Manageri instituții de cultură

Denumirea instituției

Data publicării
anunțului și anunțul de concurs
Selecția de dosare Analiza proiectului de management Susținerea proiectului de management în cadrul interviului Rezultatul concursului
Școala populară de arte ”Titel Popovici”

15.06.2021

Anunț concurs de proiecte de management organizat în vederea ocupării
postului de manager

Formulare

Bugete 2018 - 2020

       

Rezultate evaluare Instituții de cultură

Rezultate evaluare spitale