Buget 2018

Proiectul de buget pe anul 2019

Proiectul bugetului general al Județului Iași - Consiliul Judetean Iași pe anul 2018

OMFP nr.129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice

Norme metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018

Buget inițial și rectificări

 1. Buget inițial
 2. Rectificări

Buget general consolidat

 1. Buget inițial
 2. Rectificări

Program de investiții publice

 1. Anexele III din HCJ 75/20.02.2018
 2. Anexele III din HCJ 129/27.03.2018
 3. Anexele III din HCJ 180/25.04.2018
 4. Anexele III din HCJ 204/23.05.2018
 5. Anexele III din HCJ 251/27.06.2018
 6. Anexele III din HCJ 257/12.07.2018
 7. Anexele III din HCJ 272/25.07.2018
 8. Anexele III din HCJ 303/29.08.2018
 9. Anexele III din HCJ 333/19.09.2018
 10. Anexele III din HCJ 341/19.10.2018
 11. Anexele III din HCJ 378/29.10.2018
 12. Anexele III din HCJ 424/21.11.2018
 13. Anexele III din HCJ 425/29.11.2018
 14. Anexele III din HCJ 429/14.12.2018

Indicatori Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Tags: