Buget 2016

Ordin nr. 191/30.01.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016 precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009

NORME METODOLOGICE privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016

Anexe

Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

 • Hotărârea Guvernului nr. 423/2016, privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016
 • Articolul 51, alineatul (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Proiectul de buget pentru anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019

Scrisoare cadru (Scrisoare-cadru buget 2016 estimări 20170-2019.pdf)       Formulare
Legea Bugetului de Stat pe anul 2016
Proiectul bugetului general al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi pe anul 2016

Buget inițial și rectificări

 1. Buget inițial

 

 1. Rectificări

Buget general consolidat

Buget inițial

1. Bugetul general consolidat nr. 4047/09.02.2016  aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016

Rectificări

 1. ​​Bugetul general consolidat nr. 6291/29.02.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 26 februarie 2016
 2. Bugetul general consolidat nr. 7585/10.03.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 10 martie 2016
 3. Bugetul general consolidat nr. 9812/30.03.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 30 martie 2016
 4. Bugetul general consolidat nr. 13314/28.04.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 28 aprilie 2016
 5. Bugetul general consolidat nr. 16705/31.05.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 31 mai 2016
 6. Bugetul general consolidat nr. 22860/29.07.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 29 iulie 2016
 7. Bugetul general consolidat nr. 25874/31.08.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 31 august 2016
 8. Bugetul general consolidat nr. 4760/21.09.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 16 septembrie 2016
 9. Bugetul general consolidat nr. 4831/29.09.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 28 septembrie 2016
 10. Bugetul general consolidat nr. 5103/11.10.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 07 octombrie 2016
 11. Bugetul general consolidat nr. 5380/31.10.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 26 octombrie 2016
 12. Bugetul general consolidat nr. 5705/15.11.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 11 noiembrie 2016
 13. Bugetul general consolidat nr. 5799/24.11.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 22 noiembrie 2016
 14. Bugetul general consolidat nr. 6066/08.12.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016
 15. Bugetul general consolidat nr. 6162/13.12.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 10 decembrie 2016
 16. Bugetul general consolidat nr. 6218/15.12.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016
 17. Bugetul general consolidat nr. 6360/22.12.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016, rectificat la data de 22 decembrie 2016
 18. Bugetul general consolidat nr. 6481/29.12.2016 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2016

Program de investiții publice

 1. Anexele III din HCJ 34/29.01.2016
 2. Anexele III din HCJ 57/26.02.2016
 3. Anexele III din HCJ 59/10.03.2016
 4. Anexele III din HCJ 97/29.03.2016
 5. Anexele III din HCJ 128/26.04.2016
 6. Anexele III din HCJ 154/26.05.2016
 7. Anexele III din HCJ 190/28.07.2016
 8. Anexele III din HCJ 203/31.08.2016
 9. Anexele III din HCJ 209/16.09.2016
 10. Anexele III din HCJ 235/28.09.2016
 11. Anexele III din HCJ 238/07.10.2016
 12. Anexele III din HCJ 267/26.10.2016
 13. Anexele III din HCJ 276/11.11.2016
 14. Anexele III din HCJ 312/22.11.2016
 15. Anexele III din HCJ 320/10.12.2016
 16. Anexele III din HCJ 362/22.12.2016

 

3. Situații financiare la data de 30.09.2016

4. Situații financiare la data de 31.12.2016

Indicatori Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași