Buget 2014

 • Bugetul general consolidat

              Buget inițial  

 1. Bugetul general consolidat nr. 1042/05.02.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014

              Rectificări:

 1. Bugetul general consolidat nr. 1402/28.02.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 27.02.2014
 2. Bugetul general consolidat nr. 2088/28.03.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 27 martie 2014
 3. Bugetul general consolidat nr. 2517/28.04.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 24 aprilie 2014
 4. Bugetul general consolidat nr. 2968/30.05.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 30 mai 2014
 5. Bugetul general consolidat nr. 3408/27.06.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 24 iunie 2014
 6. Bugetul general consolidat nr. 4331/29.07.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 15 iulie 2014
 7. Bugetul general consolidat nr. 4616/18.08.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 14 august 2014
 8. Bugetul general consolidat nr. 5175/11.09.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 01 septembrie 2014
 9. Bugetul general consolidat nr. 5205/15.09.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 11 septembrie 2014
 10. Bugetul general consolidat nr. 5414/30.09.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 30 septembrie 2014
 11. Bugetul general consolidat nr. 6058/31.10.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 31 octombrie 2014
 12. Bugetul general consolidat nr. 6570/25.11.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 21 noiembrie 2014
 13. Bugetul general consolidat nr. 6845/08.12.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 05 decembrie 2014
 14. Bugetul general consolidat nr. 7000/12.12.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 12 decembrie 2014
 15. Bugetul general consolidat nr. 7504/19.12.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 18 decembrie 2014
 16. Bugetul general consolidat nr. 7566/23.12.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 23 decembrie 2014
 17. Bugetul general consolidat nr. 7633/30.12.2014 aferent bugetului general al Județului Iași - Consiliul județean Iași pe anul 2014, rectificat la data de 30 decembrie 2014
 1. Ordinul 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014
  Norme metodologice    Anexe
 2. Situații financiare întocmite la data de 31.03.2014
 3. Situații financiare întocmite la data de 30.06.2014
 4. Ordinul nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005    Anexe
 5. Situatii financiare intocmite la 30.09.2014
 6. Ordinul nr.96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 
  ​​Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 
  ​Anexe
 7. Situații financiare la data de 31 decembrie 2014