Astăzi a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru Proiectul „Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Iași”

Astăzi, 12 august, în Amfiteatrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, a avut loc semnarea contractului de finanțare aferent proiectului „Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași”. La eveniment au fost prezenți dl. Cristian ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean Iași, și dl. Constantin APOSTOL, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADRNE). „Împreună cu dl. Director APOSTOL am semnat contractul de finanțare al Ambulatoriului de la Spitalul de Pneumoftiziologie. În afară de acesta, Consiliul Județean Iași va mai reabilita în aceeași perioadă două alte ambulatorii, cel de la Maternitatea Cuza Vodă și cel de la Spitalul de Neurochirurgie. Aceste trei proiecte le-am resuscitat în toamna anului trecut. Ele erau pe lista de rezervă și se finanțează din economiile rămase la Agenție”, a declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI.

Directorul General al ADRNE a lăudat eforturile conducerii județului și s-a arătat optimist în ceea ce privește absorbția fondurilor europene de către Consiliul Județean Iași în viitorul apropiat. „Este o satisfacție pentru că proiecte care erau pe lista de așteptare la Agenția de Dezvoltare au ajuns deja la maturitate. Reușim astfel să fructificăm acele rezerve de bani care au rămas în urma licitațiilor plus partea de cheltuieli neeligibile. Cele trei spitale sunt printre cele mai importante spitale din Iași, adevărate spitale regionale. Dacă până acum un an, tot timpul erau probleme în a duce un proiect la maturitate, iată că în 2013 lucrurile la Consiliul Județean Iași s-au îmbunătățit foarte mult. Orice oportunitate de atragere a fondurilor europene este folosită la maxim”, a afirmat dl. Constantin APOSTOL.

Consiliul Județean Iași are patru proiecte de reabilitare a ambulatoriile spitatelor din subordine

Proiectul „Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Iași” este al treilea din cele patru proiecte finanțate cu fonduri europene de reabilitare și modernizarea a ambulatoriilor de spital ale căror beneficiar este Consiliul Județean Iași.

Primul proiect, „Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Judeţean <<Sf. Spiridon>> – Punct de lucru din Str. Gen. Berthelot nr. 2” (fost Ambulatoriu al Spitalului de Urgențe „Sf. Ioan”) s-a derulat în perioada februarie 2010 – octombrie 2011 și a avut o valoare totală de 3,1 milioane lei.

În luna octombrie 2012, în urma nenumăratelor demersuri întreprinse de noua conducere a Consiliul Județean Iași, pe lângă ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniul coordonării şi gestionării fondurilor europene şi în domeniul afacerilor europene (inclusiv Ministerul Sănătăţii), cele trei proiecte aflate pe lista de rezervă au primit aprobare spre finanțare (Ambulatoriile de la Spitalele de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă”, Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și Clinic de Pneumoftiziologie).

Contractul pentru cel de-al doilea proiect, „Ambulatoriul de Specialitate Obstetrică şi Ginecologie <<Cuza Vodă>> Iaşi” (cu o valoare totală de 8.864.212 lei, din care fonduri nerambursabile 6.967.770 lei), a fost semnat în data de 2 august.

Cel de-al patrulea proiect, „Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă <<Prof. Dr. Nicolae Oblu>> Iaşi”, cu o valoare totală de 6.194.606 lei, din care fonduri nerambursabile 4.865.554 lei, se află în etapa de precontractare, urmând ca în maxim 2 săptămâni să se semneze contractul de finanțare.

Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie  Iaşi

Valoare totală a proiectului este de 9.754.838 lei, din care fonduri nerambursabile 7.808.711 lei.

Proiectul, al cărui beneficiar este Consiliul Județean Iași, va primi finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

  •       Investiţia propusă contribuie la creşterea cu 10% pe an a accesului pacienţilor la servicii medicale de calitate, după finalizarea implementării proiectului.
  •       Reabilitarea și modernizarea clădirii în cadrul căreia funcţionează ambulatoriul vor permite tratarea unui număr superior de pacienţi prin creşterea capacităţii unităţii medicale;
  •       Pacienţii ambulatoriului vor beneficia de un nou tip de serviciu medical (ecografie toracico-abdominală);
  •      Scăderea cu 6% a numărului de pacienţi redirecţionaţi către spitalul de specialitate pentru internare din cauza lipsei de mijloace de investigaţie moderne;
  •      Scăderea cu 15% a numărului persoanelor redirecţionate către alte unităţi sanitare.

Grupul ţintă îl constituie pacienții Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie  Iaşi, respectiv 48.505 de persoane  în primul an de operare.

Durata de implementare este de 22 de luni.

Rezultatele estimate a fi obţinute în urma implementării proiectului sunt următoarele:

•        1 ambulatoriu reabilitat şi refuncţionalizat;

•        aproape 2.000 mp suprafaţă construită desfăşurată reabilitată;

•        1 serviciu medical nou: ecografie toracico - abdominală;

•        dotări şi echipamente pentru: 5 cabinete medicale pentru adulţi, 2 cabinete medicale pentru copii, un laborator radiodiagnostic, un laborator de hematologie, un laborator de anatomie patologică, un laborator de bacteriologie, un laborator biochimie, o cameră de recoltare și un cabinet de explorări funcţionale.

Beneficiile rezultate sunt:

-        Crearea unui serviciu medical nou în cadrul ambulatoriului;

-        Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30-50%;

-        Acces crescut la unitatea medicală reabilitată şi modernizată cu 10%;

-        Scăderea cu 6% a numărului de pacienţi redirecţionaţi către spitalul de specialitate pentru internare din cauza lipsei de mijloace de investigaţie moderne;

-        Scăderea cu 15% a numărului persoanelor redirecţionate către alte unităţi sanitare.