Asociații la care Consiliul Județean Iași este partener

Asociații la care Consiliul Județean Iași este partener
1.

ASOCIAȚIA EURONEST

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, Iași, 700075, Romania (Consiliul Județean Iași)
Tel./Fax: +40-232 -273.814; 0232 235.100  int. 207
Website: http://www.adieuronest.ro
E-mail: euronest@yahoo.comoffice@adieuronest.ro
Facebook: Euronest.Romania

2.

ASOCIAȚIA EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, 700075, Iași, Romania
Tel./Fax: +40 232 211699
E-mail: info@euroregiune.org

3.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE IAȘI

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi 
Website: http://www.adisiasi.ro
E-mail: asociatiaadis@gmail.com
Fax: 0232-210336
Telefon: 0232-235100
Director executiv: Răzvan Gheorghiu

4.

ARSACIS

Iaşi, Str. Mihai Costachescu nr.6, cladirea administrativa nr.3, Jud. Iaşi
Tel./ Fax: 0040-0232-205251
E-mail: -
Director Executiv: ing. Iulian Jelea

5.

ASOCIAȚIA ATRIUM – ARHITECTURE OF TOTALITARIAN REGIMES OF THE 20th CENTURY IN EUROPE AND URBAN MEMORY

Website: http://www.atriumroute.eu/contact

6.

ASOCIAȚIA PRO RURALIS

Bd. Nicolae Iorga 12A, et. 1, cam. 2
Website: www.proruralisiasi.ro
Președinte: prof. Dorina Hoțoleanu
E-mail: dorina.hotoleanu@yahoo.com;
Telefon: 0740 065562

7.

ASOCIAȚIA CENTRUL DE PROMOVARE TURISTICĂ IAȘI

Str. Cuza Vodă nr. 51, clădirea C10, incinta Mănăstirii Golia, Iași
E-mail: office@iasi-info.ro; centrul.promovare.turistica.iasi@gmail.com
Tel/fax: 0332 408549
Website:  www.iasi-info.ro
Director: Carmen Chiorcea

8.

ASOCIAȚIA ZONA METROPOLITANĂ IAȘI

B-dul Poitiers nr.10 (incinta Tehnopolis) ,Iași 700671, Romania
Telefon: 0232-266.553
Fax: 0232-266.553
E-mail: office@zmi.ro
Website: http://www.zmi.ro/

9.

FUNDAȚIA SPORTULUI IEȘEAN

Str. Smârdan nr. 5 / Primăria Municipiului Iași
Telefon: 0732 731222
Email: fsi_ro@yahoo.com
Director executiv: Cosmin Coman
Responsabil financiar: Rusu Mona Ani

10.

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST - FONDUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Adresa: Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț, Cod Poștal: 610125
Telefon: +40 233 218071; +40 233 224168; +40 233 210159
Fax:+40 233 218072
Email:adrnordest@adrnordest.ro
Director General: Vasile Asandei

Birou Județean Iași
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69 (Consiliul Județean Iași, cam. 192)
Telefon:+40 232 261500
Fax:+40 232 261500
Email: dcalin@adrnordest.rodbacu@adrnordest.ro
Daniela Calin - Expert, Dorin Bacu - Expert

11.

BIROUL REGIONAL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Str. Dimitrie Ralet nr. 2A
Website:http://www.brctiasi.ro/
Director Executiv - Ion APOSTU

12.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA

Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, Municipiul Focșani, Județul Vrancea
Telefon: + 40 237 213 057, + 40 237 231 680
Fax: + 40 237 231 610, + 40 237 212 228 
Emailoffice@uncjr.ro 
Website: www.uncjr.ro

13.

ASOCIAȚIA ADUNAREA REGIUNILOR EUROPENE

General contacts:
Phone: +32 2 400 10 54
Email: info@aer.eu
Website: http://aer.eu/secretariat/

Strasbourg office: 6 rue Oberlin – F-67000 Strasbourg
Brussels office: 63-67 rue d’Arlon – B-1040 Brussels
Alba office: Piata Ion I.C. Bratianu, 1 – RO-510118 Alba Iulia
Dnipropetrovsk office: Startova street, 7-B – UA-49000 Dnipropetrovsk

14.

ASOCIAȚIA REGIUNILOR EUROPENE VITI-VINICOLE

Website: http://www.arev.org/
Telefon: +33(0)3.26.26.14.14
Fax: +33(0)3.26.26.14.18

15.

ASOCIAȚIA  ICONIC Cluster

Șoseaua Bîrnova nr. 29B, Municipiul Iași
Cod fiscal 32341480 actualizat la data de 13.06.2019
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 100/A/02.10.2013
Email: contact@iconic-cluster.net
Website: ICONIC, Interactive cluster of New-media industry, city of Iasi

16.

Asociația CLUSTERUL REGIONAL "AGROFERMA"

Constituită prin HCJ Iași nr. 184/17.05.2017
Sediul: Parcul Industrial TransAgropolis, Județul Iași
Reprezentat al Consiliului Județean Iași, în Adunarea Generală a Asociației CLUSTERUL REGIONAL "AGROFERMA" - domnul Vicepreședinte Marius Sorin Dangă

17.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCONIUNITARA PLAIURILE JIJIEI

Constituita prin HCJ Iași nr. 120/18.03.2020
Sediul:
Județul Iași, sat. OSOI, comuna COMARNA, STR. Dreptății nr. 465
CIF - 40530294/2019