Anunțuri atribuire - 2021

Anunțul de atribuire nr. 21930/30.06.2021 aferent procedurii de atribuire servicii medicale de medicina muncii a angajaților aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași - Contract nr. 21721/29.06.2021

Anuntul de atribuire nr. 20140/15.06.2021 aferent procedurii ANEXA 2 de atribuire a contractului nr. 20028/15.06.2021 de servicii de organizare conferinta nationala pentru proiectul "Orase echitabile: integrarea Agendei 2030 in politicile locale in perioada de migrare si flux de refugiati" finantat prin programul EUROPE AID incheiat cu SC BRENNAN R&C GROUP SRL.

Anunț de atribuire nr. 10117/25.03.2021 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii legislative - program legislativ online

Tags: