Anunțuri atribuire - 2018

Contract de servicii de cazare pentru 8 (opt) reprezentanți ai Administrației Regionale de Stat Vinnytsia în perioada 6-9 decembrie 2018, nr. 36320/05.12.2018

Contract de servicii de catering pentru manifestările  Consiliului Județean Iași dedicate Centenarului Marii Uniri nr. 35568/28.11.2018

Contract de servicii de filmare televizată a manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri, nr. 35554/28.11.2018

Contract de servicii de cazare pentru 6 (șase) membri ai delegației din partea provinciei Jilin Republica Populară Chineză, în perioada 16-17 octombrie 2018, nr. 30477/16.10.2018

Contract de achiziție publică de servicii de elaborare documentații pentru obținerea autorizațiilor de mediu/autorizației integrate de mediu și a autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru investițiile din cadrul proiectului "Sistem de Management integrat al deșeurilor în județul Iași"

Contract de servicii de audit a proiectului “REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA

Contract de achiziție publică de furnizare autovehicule pentru Consiliul Județean Iași, Lotul 1- autoutilitară, Lot 2- autoturisme

Contract de servicii de proiectare - întocmire expertize tehnice, obiectiv „Reabilitarea și modernizarea spațiilor destinate relocării Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” str. Bucium, nr. 17, Iași, nr. 30593/17.10.2018 încheiat cu SC MAXIM SILVER CONSTRUCT SRL

Contract de servicii de concepere grafică, machetare, redactare, tipărire și distribuție a Buletinului informativ „Vestea Judeţului” nr. 30205/15.10.2018 încheiat cu ZIARUL EVENIMENTUL

Contract de lucrări de construcții/restaurare pentru obiectivul de investiții aferent proiectului „Restaurarea Muzeului „Vasile Pogor” Iași” nr. 29247/05.10.2018 încheiat cu SC IASICON SA

Contract de servicii de legătorie și arhivare nr. 25770/03.09.2018 încheiat cu SC SIM ARHIRECORD SRL

Contract de servicii de proiectare necesare pentru realizarea documentaţiilor tehnico-economice constând în studiu de fezabilitate, studii de teren, expertize tehnice pentru drum și poduri cât și documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor și autorizaţiilor aferente proiectului „Creşterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din judeţul Iași, România și Raionul Sângerei, Republica Moldova” pentru obiectivul „Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, km 12+139- km 18+539, nr. 25128/24.08.2018 încheiat cu SC MEM PROJECT CONSTRUCT SRL

Contract de servicii de consultanță management de proiect în cadrul proiectului „Restaurarea Muzeului Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul Iași”, nr. 23633/06.08.2018, încheiat cu SC CRONOS CONSULTING SRL

Contract de servicii de verificare tehnică de calitate din cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” Cod SMIS 110280, nr. 22665/25.07.2018 încheiat cu SC MEDINSTAL PROIECTARE INSTALATII PROTECTIA MEDIULUI SRL

Contract de servicii de consultanță în management pentru proiectul „Restaurarea Muzeului „Vasile Pogor” Iași” nr. 22008/18.07.2018 încheiat cu SC KONSENT SA

Contract de servicii de audit financiar pentru proiectul „Restaurarea Muzeului Vasile Pogor Iași” Cod SMIS 116511, nr. 20224/02.07.2018 încheiat cu SC EXPERT CONT SRL

Contract de servicii de verificare tehnică de calitate din cadrul Proiectului „Regiunea Nord Est - Axa Rutieră Strategică 1: Iași - Suceava”, nr. 20055/29.06.2018, încheiat cu SC TQM MANAGEMENT

Contract de lucrări de construcții/restaurare pentru obiectivul de investiții aferent proiectului „Restaurarea Muzeului Sfântului Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iași”, nr. 18766/18.06.2018 încheiat cu SC IASICON SA

Contract de furnizare produs software: Program informatic pentru evidența și centralizare bugetară, nr. 19004/19.06.2018 încheiat cu SC SOBIS SOLUTIONS SRL

Contract de servicii medicale de medicina muncii pentru angajaţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iași, nr. 16898/31.05.2018 încheiat cu SC TRANSMED EXPERT SRL

Contract de servicii dirigenție de şantier proiectul/obiectivul de investiții” Restaurarea Muzeului “Vasile Pogor” Iași, nr. 15305/16.05.2018 încheiat cu SC MEDOS CONSTRUCT & CONSULTING SRL

Contract de servicii de proiectare (proiect tehnic, DTAC, DTOE, program pentru monitorizarea zonelor cu potențial de instabilitate și asistență tehnică din partea proiectantului) din cadrul proiectului “Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 1: IASI - SUCEAVA”, nr. 15222/16.05.2018 încheiat cu Asocierea SC NV CONSTRUCT SRL - SC GOODWILL CONSULTING GWC SRL - SC EXPLAN SRL

Contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice (obţinere expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenție, documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) și a serviciilor de consultanță management de proiect în vederea accesării finanțării nerambursabile pentru proiectul “Călător pe meridiane culturale” nr. 14222/08.05.2018 încheiat cu Asocierea SC ARC DESIGN SRL - SC ELMA STIL SRL

Contract de furnizare energie electrică de medie și joasă tensiune la locurile de consum ale Judeţului Iași - Consiliul Judeţean Iași 2018 nr. 13995/07.05.2018 încheiat cu SC MONSSON TRADING SRL

Contract de servicii dirigenție de şantier proiectul/obiectivul de investiții: “Restaurarea Muzeului “Sfântul Dosoftei Mitropolitul” Iași”, nr. 13660/04.05.2018

Contract de servicii de curăţenie și igienizare pentru Consiliul Judeţean Iași, nr. 12105/19.04.2018 încheiat cu SC K1 TOT SRL

Contract de servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice cuprinzând: Tema de proiectare, Expertiza tehnică, Audit energetic și Raport Audit Energetic, Certificat de performanță energetică, Studii de teren hidrogeologice și topografice, Documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și/sau de alte autorități competente legal - inclusiv obţinerea acestora, întocmirea documentaţiei specifice și obţinerea Avizului comisiei zonale a monumentelor istorice de grup B/Ministerul Culturii și Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție în vederea obţinerii finanțării din fonduri europene asigurate prin Programul Operațional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 aferente proiectului CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI REFUNCTIONALIZARE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SECŢIA PASCANU IAŞI” nr. 11236/12.04.2018 încheiat cu Asocierea SC ARC DESIGN SRL

Contract de servicii de consultanță în vederea accesării finanțării nerambursabile pentru realizarea proiectelor “Educaţie și cultură fără frontiere”, “Circuit turistic internațional de promovare a patrimoniului cultural istoric” și “Together for health” în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020” Lotul 3 - Reabilitarea obiectivului “Consolidare, modernizare și refunctțonalizare clădire Spital clinic de Pneumoftiziologie Secţia Pascanu” în cadrul proiectului “Together for health”, nr. 10359/02.04.2018 Asocierea SC TEHNO-CONSULTING SOLUTIONS SRL

Contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice în vederea accesării finanțării nerambursabile pentru proiectul “Extindere și dotare unitate funcţională regională de urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii “Sf. Maria” Iași” nr. 6313/28.02.2018 SC SMM INVEST CO SRL

Contract de servicii pentru realizarea documentaţiilor tehnico-economice constând în studiu de fezabilitate și documentație pentru obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor solicitate prin certificatul de urbanism, în vederea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul “CENTRUL REGIONAL DE TRANSFER TEHNOLOGIC IN AGRICULTURA SI ZOOTEHNIE”, nr. 6163/27.02.2018 SC INTO SRL

Contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei tehnice constând în Proiect Tehnic și Detalii de Execuţie în vederea realizării Parcului industrial “IASI INDUSTRIAL PARK”, nr. 2329/22.01.2018 SC S&M EXPERT PROJECT SRL

Contract de furnizare echipamente IT, Lotul 1 - Imprimanta A4 laser monocrom nr. 217/04.01.2018 încheiat cu SC GIROS COMPANY SRL