50 de proiecte pe ordinea de zi a ședinței de CJ

Consilierii Județeni se reunesc pe 20 octombrie în ședință ordinară. Vor fi supuse votului aprobarea creditelor de angajament pe anul 2021 și a creditelor bugetare pe anul 2022 pentru „Construirea și Dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară - Iași” și „Construirea și Dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iași”, care se vor realiza ca acțiune multianuală.

Pe ordinea de zi se află, de asemenea, aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Reabilitarea instalațiilor electrice interioare la pavilioanele 3 și 4 (C6 și C7) – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași.

Plenul urmează să își exprime votul și în privința aprobării creditelor bugetare pentru anul 2022 aferente obiectivului de investiții „Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași” și pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente obiectivelor de investiție:

- Modernizare drum judeţean DJ 201C: lim. Județ Neamț – Răchiteni – intersecție DN28, km. 10+500 – 16+350,

- Modernizare drum județean DJ 207 A: Lim Județ Neamț - Stornesti - Bocnita - Popesti (DJ 282 D), km. 37+451 - 44+221

- Modernizare drum județean DJ 208 I: Blagesti (DN 28A) – Crivesti – Vânatori (DJ 208 N), km. 0+000 – 1+500

- Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+600 –8+800

- Modernizare drum județean DJ 248: lim. Municipiu Iași – Intersecție Centura Iași, km. 4+345 – 7+670

- Modernizare drum judeţean DJ 244 D: limita județul Vaslui - Dolhesti - Ciortesti - Coropceni (intersecția DN 24), km 25+500 - 32+800 - km. 34+800-38+693

- Modernizare drum județean DJ 249 D: Intersecție DJ 249A (Cristești) – Intersecție DJ 249 E (Țuțora), km. 0+000 – 7+660

- Modernizare drum județean DJ 249 D: Intersecție DJ 249 E - Moreni - Prisăcani - Măcărești - Grozești - Intersecție DJ 244 F, km. 7+660 - 36+329

- Modernizare drum județean DJ 280: Strunga (DN 28) - Hăbășești - Brătulești - Hândrești - Oțeleni - Limita Jud. Neamț - Piscu Rusului -Zece Prăjini - Dagâța - Bălușești - Limita Jud. Vaslui, km. 35+178 - 46+660

- Modernizare drum judeţean DJ 282 B: Intersecție din DN 24 C - Bivolari - Traian - Spineni - Intersecție cu DJ 282 F, km. 0+000 - 12+918

- Modernizare drum județean DJ 282 A: Popricani – Larga Jijia, km. 0+000 – 10+400

- Modernizare drum judeţean DJ 282D: Potângeni(DJ 282) – Românești – Podu Iloaiei – Scobâlțeni – Popești – Mădârjac, km 0+000 – 6+057

- Modernizare drum județean DJ 282 E: DN 28 (Bălțați) - Lungani - Sinești– Mădârjac - Runcu - Poiana de Sus - Țibana, km. 11+046 - 16+546

 Acestea urmează a fi depuse de  Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.

Un alt proiect se referă la aprobarea creditelor bugetare pe anul 2022 pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale la clădirea Teatrului pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași”, care se va realiza ca acțiune multianuală în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice ce se va derula prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Tot în ședința de pe 20 octombrie urmează să fie votată aprobarea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Iași, valabile până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport care dețin licențe de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate.

Consilierii județeni vor decide și în ceea ce privește demararea procedurii în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului situat în Municipiul Iași, Șos. Manta Roșie nr. 17, compus din teren în suprafață de 23.842 mp și construcții în suprafață totală de 931 mp, identificat cu numărul cadastral 146186, UAT Municipiul Iași.

Ședința Consiliului Județean va fi transmisă live, miercuri, 20 octombrie, începând cu ora 10:00.