Ședință extraordinară a Consiliului Județean

Consilierii Județeni au aprobat actualizarea devizelor de investiție pentru “Modernizare drum judetean DJ 201C: lim. județ Neamt -Răchiteni -intersecție DN28, km. 10+500 -16+350″ , “Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu -Vladomira, km 5+650 -km 9+198”, “Modernizare DJ 249D: intersecție DJ 249E -Moreni -Prisăcani -Măcărești-Grozești – intersecție DJ 244F de la km 7+660 -km 36+329”, “Modernizare drum județean DJ 2828: intersecție DN 24C – Bivolari – Traian – Spineni – intersecție cu DJ 282F, Irm 0+000 -12+918”. Cele patru dumuri județene vor fi reabilitate cu bani din Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

Plenul a mai aprobat, în ședința extraordinară, încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean lași și comuna Vlădeni în vederea depunerii spre finanțare prin PNRR a obiectivului de investiții „Centru Comunitar lntegrat în comuna Vlădeni”.

Potrivit proiectului, Centrul comunitar integrat va ajuta la prevenția evoluției diferitelor patologii medicale, prin identificarea pacientilor în timp util și dirijarea lor către medicii de familie sau medicii specialiști, precum și la promovarea practicilor necesare unui stil de viață sănătos. Confom catagrafiei asistentului social și a medicului de familie, în comuna Vlădeni, din 4.250 locuitori, 2.238 au diferite vulnerabilități de sănătate, socio-economice și alte probleme care îi impiedică să aibă un trai decent și acces la diferite servicii de incluziune socială.

Tot în ședința de astăzi, consilierii județeni au luat act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Flutur Sorin Georgel și declararea vacantă a locului acestuia.