Prima ediție a Programului de Internship al

Consiliului Județean Iași

Etapa de înscriere în cadrul Programului de Internship al Consiliului Județean Iași s-a finalizat.

Despre Consiliul Județean Iași

Consiliul Judeţean Iași este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale din județul Iași, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Despre prima ediție a Programului de Internship

Consiliul Judeţean Iași își propune realizarea unui program de internship ce are ca scop, în această primă ediție, atragerea unui număr de nouă tineri doritori să învețe din experiența de a lucra în cadrul instituției, dar care, la rândul lor, să aibă șansa de a veni cu idei proprii de implementat. Aceștia vor avea un program de 6 ore pe zi care constă în activități în cadrul departamentului, dar și în cadrul proiectelor pe care aceștia trebuie să le implementeze. Indemnizația pentru programul de internship este de 3450 lei/lună (brut) pentru timpul de muncă stabilit la art. 4. Indemnizația de internship este supusă prevederilor art. 61 lit. b) şi art. 76 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Criterii de selecție

Prima condiție pentru a putea participa în cadrul programului este să fii student sau absolvent cu varsta maximă de 35 de ani, iar admiterea se va realiza în două etape, prima a concursului de dosare, iar a doua a interviului online pentru cei admiși în cadrul primei probe.

Pentru a putea participa la prima etapă trebuie să completati formularul de înscriere la care să fie atașate următoarele: Curriculum Vitae, Scrisoare de intenție (350-500 cuvinte în format Word), Adeverință/diplomă care să ateste calitatea de student sau absolvent cu media pe ultimul an de studii sau de finalizare a acestora, Scrisoare de recomandare (opțional), Alte diplome care să ateste implicarea în activități de voluntariat sau alte activități în sprijinul societății civile (Opțional).

Calendar

-23.08-09.09.2021 - Etapa de înscriere la proba de dosare;

-15.09-21.09.2021 - Etapa de evaluare online a candidaților admiși le proba de dosare;

-27.09-13.12.2021 - Desfășurare program;

Departamente

Consiliul Județean Iași pune la dispoziția tinerilor studenți sau proaspăt absolvenți nouă pozitii de internship în funcție de studiile absolvite.

Vă rugăm să fiți atenți la domeniul de internship selectat astfel încât acesta să fie în concordanță cu studiile dumneavostră în caz contrar candidatura este anulată!

Pentru fiecare departament este specificată ramura de stiință în cele nouă taburi de mai jos!

Direcția Juridică

Științe juridice

Direcţia Achiziţii Publice

Științe juridice; Științe administrative; Științe economice; Științe inginerești;

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice, Relații Internaţionale și Protocol

Științe ale comunicării; Relaţii internaţionale şi studii europene; Ştiinţe politice;

Compartimentul Informatică

Informatică; Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;

Direcția Arhitect Şef

Arhitectură şi urbanism

Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă

Științe juridice; Științe administrative; Științe economice; Științe inginerești;

Direcţia Economică

Științe economice;

Serviciul Tehnic, Investiţii şi Monitorizarea Lucrărilor Publice

Inginerie civilă; Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii; Ingineria transporturilor;

Rezultate finale

Vizualizare rezultate

Bulevardul Stefan cel Mare Si Sfant 69, Iasi
Cod Postal: 700075

internship@icc.ro

004-0232.235100