Despre proiect


Consiliul Județean Iași implementează proiectul „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași”, cod SMIS 110280, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AM POR) prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Localizare: Regiunea Nord-Est, Județul Iași, Municipiul Iași, strada Vasile Lupu, nr. 62

Valoarea totală a proiectului: 121.476.128,04 lei
Costuri eligibile totale: 90.025.978,85 lei, din care finanțare nerambursabilă 88.225.459,27 lei (FEDR - 76.522.082,02 lei,
bugetul national - 11.703.377,25 lei)
Durata de implementare: 56 luni
Perioada: 01.03.2017 – 31.10.2021


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Regio line color

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro