REGIO Logotip

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro


spacer-1

Adresa paginii de web a programului
www.inforegio.ro

spacer-2

www.inforegionordest.ro

spacer-2Consiliul Judeţean Iaşi derulează, în calitate de beneficiar, proiectul AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON” IAŞI – PUNCT DE LUCRU DIN STR. GEN BERTHELOT NR. 2 , cod SMIS 3396. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 5 februarie 2010.

Proiectul AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON” IAŞI – PUNCT DE LUCRU DIN STR. GEN BERTHELOT NR. 2 este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Aceasta asigură gestionarea asistenţei financiare din Instrumentele Structurale.

Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care asigură implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Est.Proiectul generează valoare adăugată
prin corelarea cu alte investiţii realizate la nivelul SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON” IAŞI – PUNCT DE LUCRU DIN STR. GEN BERTHELOT
NR. 2 , Ambulatoriul fiind parte integrantă din acesta, astfel:

  • lucrările de reabilitare, refuncţionalizare şi extindere a Ambulatoriului se corelează cu lucrările de reparaţii capitale a spitalului şi concură la atingerea a două obiective:
  • furnizarea de servicii medicale de urgenţă de calitate;
  • eficientizarea serviciilor medicale de urgenţă.

  Proiectul promovează principiile egalităţii de şanse prin propunerea unei soluţii tehnice care are în vedere adaptarea clădirii la nevoile specifice persoanelor cu dizabilităţi:

  • la parter, sala de aşteptare poate fi accesată din exterior de către persoanele cu handicap prin rampa specială amenajată;
  • clădirea este prevăzută, la parter, cu grup sanitar pentru persoane cu handicap.Proiectul promovează principiile dezvoltării durabile
prin adoptarea unui complex de măsuri  care vor conduce la creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30 până la 50%:

 • componentele eficiente, sistemele de control şi integrarea luminii naturale vor favoriza realizarea unei economii de energie în iluminat de 30–50%;
 • un procent de 25% se va economisi prin impunerea unor eficienţe minime echipamentelor de condiţionare a aerului;
 • termosistemul şi tâmplăria din aluminiu cu geam termopan vor oferi o foarte bună izolaţie termică, conducând la creşterea eficienţei energetice a clădirii prin reducerea transferului termic între exterior şi interior.

Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Regională Nord Est 2000 – 2013, Măsura 1.6 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate astfel:

  • proiectul propune o investiţie complexă, de reabilitare, refuncţionalizare şi extindere a clădirii în care funcţionează actualul „Ambulatoriu triaj” al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON” IAŞI – PUNCT DE LUCRU DIN STR. GEN BERTHELOT
   NR. 2 .