";?>

Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi - Vaslui


  • ".$get_row['denumire']."
  • "; if($_GET['id']==''){$_GET['id']=0;} if($get_row['id']==$_GET['id']) $descriere=$get_row['descriere']; } // echo "
    Ai dat click pe id ".$_GET['id']."
    "; ?>