regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnico Economic