SPITALUL DE COPII ”SF. MARIA” IAȘI, REABILITAT CU FONDURI EUROPENE

Cel mai mare proiect cu finanțare Europeană din Regiunea Nord-Est a fost astăzi semnat la Guvernul României în prezența prim-ministrului Mihai Tudose, de către Ministrul Delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica și președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa.

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași" a fost depus în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Valoarea proiectului este de 121.476.128,04 lei cu TVA (aproximativ 27 milioane de euro). Contribuția Consiliului Județean va fi de 33.250.668,77 lei cu TVA (7,2 milioane de euro), reprezentând cheltuielile neeligibile și cofinanțarea de 2% din costurile eligibile ale proiectului.

Durata de implementare va fi de 56 de luni.

Consiliul Județean Iași a atras prin această investiție 40% din totalul fondurilor alocate la nivelul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru Axa prioritară 3.-Sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea B - clădiri publice.

Se vor realiza lucrări de izolare termică a fațadei, înlocuire a tâmplăriei, izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit, realizarea sursei de răcire pentru saloane, săli tratamente, săli de operație, cabinete medicale. Va fi instalat un sistem de panouri solare ca formă alternativă de producere a agentului termic necesar obținerii apei calde de consum, se vor face lucrări de modernizare a instalațiilor de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri cu eficiență energetică ridicată.

Clădirea în care funcționează unitatea medicală a fost dată în folosință în anul 1970 și are o arie construită la sol de 2817 mp, și o suprafață utilă de 18.668,38 mp. Unitatea medicală este racordată la sistemul de termoficare centralizat, nu utilizează energie din surse regenerabile și este amplasată într-o zonă de protecție a monumentelor istorice.  Rezultatele proiectului vor influența pozitiv și sistemul public de sănătate al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.