Semnarea contractului de finanțare aferent proiectului „REABILITAREA MĂNĂSTIRII GOLIA - ETAPA II”

Dl. Cristian ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean și dna. Gabriela MACOVEIU, Director Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, au semnat astăzi contractul de finanțare aferent proiectului „REABILITAREA MĂNĂSTIRII GOLIA - ETAPA II”. La eveniment, care a avut loc în Turnul Mănăstirii, a participat și dl. Gheorghe NICHITA, Primarul Municipiului Iași. „Valoarea totală a proiectului este de peste 25 milioane lei, din care aproape 24,5 milioane lei sunt fonduri nerambursabile. Cea de-a doua etapă a proiectului de reabilitare a Mănăstirii Golia este conceput ca o continuare a proiectului de restaurare a Mănăstirii Golia, finalizat în anul 2010. În cadrul acestui proiect a fost restaurată biserica Mănăstirii Golia, turnurile, și parțial, zidurile de incintă. Etapa a II-a presupune punerea în valoare a vechii picturi care reprezintă un element de patrimoniu unic în simbolistica ecumenismului din Iaşi. Mulțumesc Primăriei, Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și coordonatorului Polului de Creștere Iași pentru sprijinul acordat în elaborarea și implementarea acestui proiect important”, a declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, din care 17 luni perioada de execuție a lucrărilor.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului  cultural-istoric şi turistic al Mănăstirii Golia prin:

 • Punerea în valoare a Bisericii Mânăstirii Golia prin: lucrări de conservare – restaurare pictură interioară, Iconostas şi Amvon şi iluminat arhitectural şi decorativ;
 • Refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivul reabilitat, în interiorul zonei de protecţie a acestora (strada George Enescu, Strada Golia şi Stradela Armeană);
 • Punerea în valoare a zonei de protecţie a monumentului istoric prin amenajări peisagistice;
 • Reabilitarea utilităților anexe din zona de protecție a monumentului istoric.

Rezultatele estimate:

 • 2.490 mp pictură murală restaurată;
 • 190 mp iconostas și amvon restaurat;
 • Lungime rețea de transport public extinsă/reabilitată (km) – 0,451 km;
 • Suprafață carosabil – 3.176,32 mp;
 • Trotuare reabilitate – 1.258,68 mp;
 • 1 grup sanitar reabilitat – aria construită 63,14 mp;
 • Suprafața spațiilor verzi amenajate 3.126 mp (2.511 mp suprafață gazonată la care se adaugă 615 mp spații verzi în zona grupului sanitar);
 • Iluminat exterior decorativ.

Consiliul Judeţean Iaşi este singura instituţie publică din ţară care are în administrare o mănăstire.