Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 27.04.2022

DISPOZIŢIA nr. 426          

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de  27 aprilie 2022, începând cu ora 1300, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 389/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 27 aprilie 2022, începând cu ora 1300, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 29 martie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 01 aprilie 2022
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 11 aprilie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 284/09.11.2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, cu aplicare de la 01 mai 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimar Spital Sf. Maria – D-na Bioing. med. pr. drd. Alina BELU)
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 401/22.12.2021 privind taxele, taxele speciale și tarifele pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager CJPCCT Iași – D-na Ozana DRAM)
  •              Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023-2024.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General RA Aeroportul Iași – Dl. Romeo VATRĂ
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 50/17.02.2020 privind aprobarea realizării proiectului de investitii ‚,Eficientizarea activității aeroportuare la R.A. Aeroportul Iaşi’’, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuția proprie a regiei, precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General RA Aeroportul Iași – Dl. Romeo VATRĂ)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 319/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei” Iași, județul Iași și a cheltuielilor legate de proiect.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărării Consiliului Judeţean nr. 320/25.11.2020 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Azilului nr. 1 Municipiul Iaşi, Jud. Iaşi" în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iaşi, judeţul Iaşi".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărării Consiliului Judeţean nr. 322/25.11.2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "Reabilitare, dotare şi schimbare de destinație din "Centrul de servicii sociale Sf. Andrei" Iași, judetul Iași, în "Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilităţi şi tulburare de spectru autist Sf. Andrei", în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidenţial Sf. Andrei din cadrul Centrului de Servicii Sociale Sf. Andrei Iași, județul Iași".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică pentru ”Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DJ 282 D: Henci - Podu Iloaiei, km. 14+834 - 15+242” și aprobarea unui credit de angajament în valoare de 1.438.994,75 lei cu T.V.A.  pentru programul de lucrări al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică pentru ”Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DJ 281 D: Intravilan Ceplenița, km. 2+012 - 3+512” și aprobarea unui credit de angajament în valoare de 5.427.754,04 lei cu T.V.A.  pentru programul de lucrări al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică pentru ”Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DJ 249 A: Dancu - Holboca, km 2+200 - 2+600” și aprobarea unui credit de angajament în valoare de 2.683.459,65 lei cu T.V.A.  pentru programul de lucrări al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică pentru ”Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DJ 207 A: lim. Jud. Neamţ – Stornești, km 30+420 – 33+400” și aprobarea unui credit de angajament în valoare de 9.668.992,94 lei cu T.V.A.  pentru programul de lucrări al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică pentru ”Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DJ 207 M: A.I.Cuza - Kogălniceni, km 6+178 – 8+985” și aprobarea unui credit de angajament în valoare de 9.230.151,03 lei cu T.V.A. pentru programul de lucrări al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 18. Proiect de hotărâre privind declasificarea drumului judeţean DJ 282E:  Lim. UAT Mădârjac (Bojila) – Runcu – Poiana de Sus – Ţibana (DJ 248A), km 29+963 – 35+758 în drum comunal cu indicativul DC 58A: Ţibana (DJ 248A) – Poiana de Sus – Runcu – UAT Mădârjac (Bojila), km 0+000 – 5+795.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 19. Proiect de hotărâre privind modernizarea infrastructurii de transport rutier în vederea asigurării accesului în zona Aeroportului Internațional Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor cadastrale ale imobilului-teren identificat cu numărul cadastral 17693, înscris în cartea funciară nr.134979, situat în municipiul Iași, strada Vasile Lupu nr. 57A, proprietatea publică a județului Iași cu drept de administrare Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Județului Iași a imobilului teren în suprafață de 486 mp situat în sat Chiperești, comuna Țuțora, Județul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea transmiterii din proprietatea publică a Județului Iași în proprietatea publică a comunei Țuțora a imobilului teren în suprafață de 486 mp situat în sat Chiperești, comuna Țuțora, Județul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Iași în domeniul public al Judeţului Iaşi a suprafeței de 3.410 mp din tronsonul de drum identificat cu numărul cadastral 148375, UAT Municipiul Iași, în vederea realizării obiectivului de investiții „Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași”
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Pașcani în domeniul public al judeţului Iaşi a terenului în suprafaţă de 579.500 mp, situat în extravilanul municipiului Pașcani, tarlaua 40, parcela Ps 1069, identificat cu numărul cadastral 66452 în vederea construirii unui Parc Industrial.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului imobilului-teren în suprafață de 15400 mp situat în Municipiul Iași, strada Moara de Vânt nr. 34, parte din numărul cadastral 168287.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare pentru amenajare grupuri sanitare la unități școlare din județul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 27. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.115/29.03.2022 privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului situatt în Municipiul Iaşi, şos. Manta Roşie nr. 17.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare încheiat între Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi şi Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene, în cadrul proiectului "Centrul de Informare pentru Investiții Europene" cod SMIS 120018, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1- intărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "CONSOLIDARE, MODERNIZARE ŞI REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE - SECȚIA PAŞCANU” în vederea finanţării în cadrul Programului National de Redresare şi Rezilientă - Apelul de proiecte - Renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/13.1/1 Componenta 5 Valul Renovării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2022 a sumelor necesare pentru reactualizarea documentaţiei tehnico-economice existente constând în: Raportul de expertiză tehnică, DALI şi Proiectul tehnic in vederea realizării proiectului "Reabilitarea şi Modernizarea Imobilelor cu Numere cadastrale 161496 și 161497, situate în str. Cuza Vodă nr. 29, în care îşi desfăşoară activitatea Filarmonica MOLDOVA Iaşi".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.123/01.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului   "Reabilitarea și Modernizarea Imobilelor cu Numere cadastrale 161496 si 161497, situate în str. Cuza Voda nr.29, în care își desfășoară activitatea Filarmonica MOLDOVA  Iași", Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată)  a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 Valul Renovării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 116/29.03.2022 şi a anexelor la aceasta, potrivit filelor de buget comunicate de Ministerul Sănătăţii cu privire la creditele de angajament şi creditele bugetare repartizate din transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor obiective de investiţii noi constând în aparatură şi echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi şi la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, la data de 31.03.2022 .
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități de cult a unor sume cu destinația de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, precum și aprobarea criteriilor pentru repartizarea acestor sume.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 35. Proiect de hotărâre privind repartizarea pentru anul 2022 pe unele unități administrativ-teritoriale din județul Iași, a sumei rămase de repartizat în cuantum de 2.000 mii lei din sumele corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, conform Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării aleșilor locali din cadrul Consiliului Județean Iași – mandat 2020-2024, la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională, în anul 2022.
  • Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 37. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Diverse

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

a) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,

b) Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

       Dată astăzi: 21.04.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                   Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 426

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comisii de specialitate