Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 26.09.2022

DISPOZIŢIA nr. 788              

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de  26 septembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 26 septembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 august 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a  Consiliului Judeţean Iaşi  convocată de îndată în 07 septembrie 2022, ale cărei lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind prețurile medii ale principalelor produse agricole din judeţul Iaşi, pentru anul fiscal 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține - Director Executiv Direcția pentru Agricultură Iași – Dl. Gabriel – Vasile HOHA)
  •                Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 4. Proiect de hotărâre privind preţul mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține - Director Executiv Direcția pentru Agricultură Iași – Dl. Gabriel – Vasile HOHA)
  •                Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor bugetare și a creditului de angajament în vederea realizării lucrărilor de reparații curente la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține – Manager Spital Pneumoftiziologie  – Dl. Dr. Radu Adrian CRIȘAN DABIJA)
  •                Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Liceului Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” Iași, pentru anul bugetar 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține - Director LiceulV. Pavelcu  – D-na Prof. Coca Marilena VASILIU)
  •                Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiție "REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET “LUCEAFĂRUL”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține - Director Teatrul Luceafărul – Dl. Ioan HOLBAN)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistență Educaţională Iaşi, în anul 2023, a Programului de formare „Managementul situaţiilor de criză educaţională în contextul şcolii faţă în faţă şi online".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director CJRAE – D-na Prof. Anca HARDULEA)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, cu aplicare de la 1 octombrie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimar Spital Sf. Maria – D-na Bioing. med. pr. drd. Alina BELU)
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea, în anul 2022, a stimulentelor financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe ţară personalului de specialitate TESA din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi, din veniturile proprii ale spitalului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Cuza Vodă – Dl. Robert DÂNCĂ)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii şi vânzării prin Bursa Română de Mărfuri a masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantaţiei rutiere din zona drumului judeţean DJ 244 D: lim. jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersectie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 12. Proiect de hotărâre privind încheierea convenției de asociere cu Fundația Hope and Home for Children România (HHC România) în vederea închiderii Centrului Rezidențial “Mihail Sadoveanu” Pașcani, județul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 168/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidenţial “Bucium” Iaşi,  judeţul Iaşi - Componenta 1” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • ​​(susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 176/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în loc. Cornești, com. Miroslava, jud. Iași, NC 79465”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi” – Componenta 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 174 din 26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în com. Miroslava, sat Cornești, jud. Iași, NC 79434” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi” – Componenta 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 173/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie: “Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în loc. Cornești, Comuna Miroslava, Jud. Iași, NC 79478”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi- Componenta 1”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium” Iaşi, judeţul Iaşi - Componenta 2” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi  nr. 175/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în sat Corneşti, comuna Miroslava, jud. Iaşi, NC 77229”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “Bucium” Iaşi - Componenta 2”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 105/18.03.2020 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții revizuite şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinație, din sală de sport în centru de zi” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial „Bucium” Iaşi - Componenta 2”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 170/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Stelian" Pașcani, județul Iași” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 177/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Morilor, cvartal 47, loturile 1, 2 și 3, mun. Pașcani, jud. Iași", în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi  nr. 178/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Morilor, cvartal 47, loturile 4, 5, 6 și 8, Mun. Pașcani, jud. Iași", în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, jud. Iași”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 106/18.03.2020 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții revizuite și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și schimbare de destinație din Centru rezidențial Sf. Stelian Pașcani în Centru de zi Sf. Stelian, Pașcani, str. M. Kogalniceanu nr. 2, Oraș Pașcani, Jud. Iași", în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, jud. Iași", cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 172/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “C.A Rosetti” Iași – LOT 2”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi  nr. 104/18.03.2020  privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: “Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. V. Lupu nr. 80 cu acces din str. Hanciuc, jud. Iaşi”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. ROSETTI IAŞI” LOT 2, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 186/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna Miroslava, sat Cornești, Jud. Iaşi, NC 79428”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi” – Lot 2, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi  nr. 184/26.06.2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie a corpului de cantină P+1 situat în str. Vasile Lupu nr. 80, Jud. Iaşi în Centru de zi” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, jud. Iași ” – Lot 2, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 171/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “C.A. Rosetti” Iași – LOT 1”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 181/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități (str. Brândușa nr. 7, Iași)” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” – LOT 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 183/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi (electric și apă) în com. Popricani, jud. Iași, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, jud. Iași” – LOT 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 182/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire și dotare casă de tip familial P+1E și împrejmuire (str. Azilului nr. 1, Iași)” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 180/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire și dotare casă de tip familial P+1E și împrejmuire (str. Strugurilor nr. 41 A1, Iași)” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” – LOT 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărării Consiliului Județean nr. 319/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Andrei" Iaşi, județul Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărării Consiliului Judeţean nr. 320/25.11.2020 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. Azilului nr. 1 Municipiul Iaşi, Jud. Iași" în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iaşi, judeţul Iași".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărării Consiliului Judeţean nr. 322/25.11.2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: "Reabilitare, dotare şi schimbare de destinație din "Centrul de servicii sociale Sf. Andrei" Iași, judetul Iasi, în "Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilităţi şi tulburare de spectru autist Sf. Andrei", în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Andrei din cadrul Centrului de Servicii Sociale Sf. Andrei Iasi, judetul Iași".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico - sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural - sportive acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centrele maternale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico - sanitare acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, a mamelor protejate în centre maternale și persoanelor adulte beneficiare ale serviciilor sociale din structura DGASPC Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET “LUCEAFĂRUL” IAŞI, Apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.1./1 Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între U.A.T. Județul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi şi Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Traditionale Iaşi având ca obiect darea în folosinţă gratuită a unor dotări achiziționate în cadrul proiectului „Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric - strada V. Alecsandri nr. 6, Iaşi", cod SMIS 123820
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Logistic – D-na Titica Liliana HOLICOV)
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii "Construire sediu arhive pentru Consiliul Judeţean Iaşi și instituțiile subordonate (prin desfiinţare construcţii NC 148437 - C1 și NC 148437 - C2)" ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Horleşti în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC 26B km. 7+080-12+355 (fost DJ 248B km. 24+390-29+665) în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi"
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din proprietatea publică a Judeţului Iaşi în proprietatea publică a comunei Lespezi a imobilului identificat cu numărul cadastral 60021 situat în sat Lespezi, comuna Lespezi, judeţul Iaşi
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 43. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului proprietatea publică a judetului Iaşi, situat în strada Petru Rareş nr. 37, Oraş Tg. Frumos, judetul Iaşi, identificat cu numărul cadastral 61509
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului din evidenta contabilă a Județului Iaşi - Consiliului Județean Iaşi a obiectivelor de investiții realizate prin proiectul „Lucrări de amenajare a spațiilor publice pentru parcul Memorial Ciurea 1971" şi preluarea în evidenta contabilă a Comunei Ciurea, Județul Iaşi.
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 45. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului proprietatea publică a judetului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, strada Azilului nr. 1, identificat cu numărul cadastral 168129
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 46. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al Judeţului Iaşi a terenului în suprafață de 579.500 mp, identificat în tarlaua T40, parcela Ps 1609, număr cadastral 66452, suburbia Sodomeni, Municipiul Pașcani, Județul Iași, în vederea construirii unui Parc Industrial
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Voinești  în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC 26B Lungani – (limita comunei Voinești) Voinești – DJ 248A, km 12+355 – 16+559,  în lungime de 4,204 km, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași”
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 48. Proiect de hotărâre privind însuşirea în inventarul domeniului public al judeţului Iaşi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a imobilului Palatul Sturdza - monument istoric cod IS-II-m-B 04204, identificat cadastral cu numărul 2779-C1 înscris în CF nr. 64442 - C1
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 49. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Mircea SOROCEANU în calitate de administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanţelor, în Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Consilier Comp. Guvernanță Corporativă – Dl. Cătălin NICOARĂ)
 50. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărării Consiliului Judetean Iaşi nr. 33/27.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Iaşi în organele colegiale constituite în cadrul instituţiilor publice din ramura de activitate bugetară „Învățământ", cu modificările şi completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 51. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii administrative prealabile, formulată de un grup de 23 operatori de transport care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 259 din 27.07.2022 privind aprobarea Programului de transport public judeţean pe grupe de trasee, valabil în perioada 01.01.2023 - 31.12.2028.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • susține- Coord. Comp. Transport  – Dl. Valentin CĂLIN)
 52. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii administrative prealabile, formulată de operatorul de transport SC Trans Polosam SRL care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 259 din 27.07.2022 privind aprobarea Programului de transport public judeţean pe grupe de trasee, valabil în perioada 01.01.2023 - 31.12.2028.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coord. Comp. Transport  – Dl. Valentin CĂLIN)
 53. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii administrative prealabile, formulată de UAT Comuna Cozmeşti pentru revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 259/2022 privind aprobarea Programului de transport public judeţean pe grupe de trasee, valabil în perioada 01.01.2023 - 31.12.2028.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coord. Comp. Transport  – Dl. Valentin CĂLIN)
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a evenimentului „Iaşul deschis diasporei", în luna octombrie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022, din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în cadrul sesiunii a II-a, conform prevederilor Legii nr. 350/2005.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării la Iaşi a evenimentului 20 Solutions for a greener Europe, for aII of us în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor (European Week of Regions and Cities) în data de 20 octombrie 2022.
  • Inițiator: Consilier județean – Dl. Constantin Marian USCATU
  • (susține - Consilier județean – Dl. Constantin Marian USCATU)
 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Autorității  Teritoriale de Ordine Publică Iaşi
  • Inițiator: Președinte ATOP Iași – Dl. Consilier județean Constantin DOLACHI-PELIN
  • (susține- Președinte ATOP Iași – Dl. Consilier județean Constantin DOLACHI-PELIN)
 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării ediției a VIII-a a proiectului inițiat de către membrii Comisiei pentru Educație, Cultură, Culte a Consiliului Județean Iași intitulat “Fulgi de bucurie”,  în perioada 12-16 decembrie 2022
  • Inițiator: Președintele Comisiei de educație a CJ Iași – Dl. Consilier județean Radu Ionel URSANU
  • (susține- Președintele Comisiei de educație a CJ Iași – Dl. Consilier județean Radu Ionel URSANU)
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de patru consilieri județeni ai Consiliului Județean Iași pentru a participa la Ziua Națională a Vinului, ediția XXI, în Chișinău, Republica Moldova, în data de 1 octombrie 2022 și aprobarea cheltuielilor aferente deplasării.   -  completare conform Dispozitiei Presedintelui CJ Iasi nr. 793/22.09.2022
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține - Consilier Serviciul Relații Internaționale – Dl. Virgil LEIȚOIU)
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.J. Iași nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în organele colegiale de conducere ale unităților din domeniul de activitate bugetară “Sănătate asistență socială”, cu modificările și completările ulterioare.  -  completare conform Dispozitiei Presedintelui CJ Iasi nr. 793/22.09.2022
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pe  anul școlar 2022-2023 pentru Școala populară de Arte “Titel Popovici” Iași.  -  completare conform Dispozitiei Presedintelui CJ Iasi nr. 793/22.09.2022
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Școala Populară de Arte – Dl. Vlad Corneliu BABĂ)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a  Consiliului Judeţean Iaşi  convocată de îndată în 21 septembrie 2022, ale cărei lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings. -  completare conform Dispozitiei Presedintelui CJ Iasi nr. 802/23.09.2022
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe anul 2022.-  completare conform Dispozitiei Presedintelui CJ Iasi nr. 802/23.09.2022
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține – Director Executiv EURONEST – D-na Alina POPA)
 4. Proiect de hotărâre privind alocarea din fondurile proprii a sumelor necesare realizării activităţilor proiectului „Cercetarea şi promovarea generării de înaltă eficienţă prin trigenerare, bazate pe utilizarea resurselor regenerabile solare, pentru obţinerea energiei electrice, termice şi a frigului, inclusiv achiziţia echipamentului", pe anul 2022-  completare conform Dispozitiei Presedintelui CJ Iasi nr. 802/23.09.2022
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2022.-  completare conform Dispozitiei Presedintelui CJ Iasi nr. 802/23.09.2022
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Diverse:

D1. Adresa nr. 37883/15.09.2022 și Decizia nr. 120/2022 a Camerei de Conturi Iași (raportul de audit nr. 62331 din 22.07.2022)

D2. Adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași nr. 37900/15.09.2022

D3. Referatul Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Elena Doamna” – Iași, înregistrat la Consiliul Județean Iași cu nr. 34664/25.08.2022. -  completare conform Dispozitiei Presedintelui CJ Iasi nr. 793/22.09.2022

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

       Dată astăzi: 20.09.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 788

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 793           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 788/20.09.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de  26 septembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 788/20.09.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 septembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 788/20.09.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 septembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că:

a) Proiectul de hotărâre înscris la pct. 37 se înlocuiește cu:

         37. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET “LUCEAFĂRUL” IAŞI, Apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.1./1 Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR).

b) Se completează proiectul ordinii de zi cu punctele 59, 60, 61, după cum urmează:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de patru consilieri județeni ai Consiliului Județean Iași pentru a participa la Ziua Națională a Vinului, ediția XXI, în Chișinău, Republica Moldova, în data de 1 octombrie 2022 și aprobarea cheltuielilor aferente deplasării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține - Consilier Serviciul Relații Internaționale – Dl. Virgil LEIȚOIU)
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.J. Iași nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în organele colegiale de conducere ale unităților din domeniul de activitate bugetară “Sănătate asistență socială”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pe  anul școlar 2022-2023 pentru Școala populară de Arte “Titel Popovici” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Școala Populară de Arte – Dl. Vlad Corneliu BABĂ)

c) Se completează proiectul ordinii de zi la pct. 1 Diverse cu:

D1) Raportul de audit nr. 62331 din 22.07.2022 al Camerei de Conturi Iași.

d) Se completează proiectul ordinii de zi cu pct. 3 Diverse, după cum urmează:

D3. Referatul Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Elena Doamna” – Iași, înregistrat la Consiliul Județean Iași cu nr. 34664/25.08.2022.

            Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 788/20.09.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

Dată astăzi: 22.09.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 793

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

 

DISPOZIŢIA nr. 802            

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 788/20.09.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 septembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 788/20.09.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 septembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 788/20.09.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 septembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 788/20.09.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 septembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu punctele 62, 63, 64, 65 după cum urmează:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a  Consiliului Judeţean Iaşi  convocată de îndată în 21 septembrie 2022, ale cărei lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține – Director Executiv EURONEST – D-na Alina POPA)
 1. Proiect de hotărâre privind privind alocarea din fondurile proprii a sumelor necesare realizării activităţilor proiectului „Cercetarea şi promovarea generării de înaltă eficienţă prin trigenerare, bazate pe utilizarea resurselor regenerabile solare, pentru obţinerea energiei electrice, termice şi a frigului, inclusiv achiziţia echipamentului", pe anul 2022
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. III Celelalte prevederi ale Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 788/20.09.2022 și nr. 793/22.09.2022 rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

Dată astăzi: 23.09.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 802

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate