Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 31.03.2021

DISPOZIŢIA nr. 134               

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 31 martie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 164 din 26.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 143 din 25.03.2020;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 31 martie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 24 februarie 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 12 martie 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 284/09.11.2020
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind înființarea unei Comisii speciale de analiză și verificare a situației obiectivului de investiţii “SPITALUL MOBIL COVID-19 Regiunea Nord-Est România” - secție exterioară a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Iași – Consiliul Județean Iași la Asociația de Management al Destinației Turistice Iași și a Regiunii Moldova (“Destination Iași”) și plata cotizației anuale aferente.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 și a Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.65/12.03.2021 pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimar Sp. Sf. Maria – D-na Bioing. Med. Pr. Drd. Alina BELU)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Pneumoftiziologie – Dl. Șef. Lucr. Dr. Radu CRIȘAN - DABIJA)
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 49/2020 privind  aprobarea realizării proiectului de investitii “Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe Aeroportul Iaşi”, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuția proprie a regiei, precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General Provizoriu RA AEROPORTUL IAȘI SA - Dl. Vasile STOICEA)
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 50/2020 privind  aprobarea realizării proiectului de investitii “Eficientizarea activității aeroportuare la R.A. Aeroportul Iaşi”, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuția proprie a regiei, precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General Provizoriu RA AEROPORTUL IAȘI SA - Dl. Vasile STOICEA)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru asociat al clusterului IMAGO-MOL, pe anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Președinte Cluster IMAGO-MOL - Șef lucrări dr. Vasile FOTEA)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Iași - Consiliului Județean Iași ca partener în proiectul “Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate locale în Județul Iași”, precum și semnarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală și a Regulamentului de organizare și funcționare a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Reprezentant Asociația Copilul Meu- Inima Mea)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator al Asociației “ZONA METROPOLITANĂ IAŞI” pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Reprezentant Asociația ”Zona Metropolitană Iași”)
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din  Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași  – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 15. Proiect de hotărâre privind alocarea, din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2021, a sumei de 15.573.50 mii lei necesară plaţilor urgente până la aprobarea bugetului pe anul în curs, pentru lucrări de investiţii efectuate pe drumurile judeţene.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași  – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Iași și a înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv ADIS Iași  - dl. Răzvan GHEORGHIU)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Închidere a Centrului Rezidențial “Sf. Nicolae” Pașcani, județul Iași, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 120/18.03.2020 privind aderarea Unității Administrativ Teritoriale – Județul Iași prin Consiliul Județean Iași la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Plaiurile Jijiei.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protecție, materiale de curățenie, dezinfectanți, produse de inventar și de birotică precum și plata personalului medical și a registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare organizate de Consiliul Județean Iași în incinta Unității Medico-Sociale Bivolari și Unității Medico-Sociale Răducăneni și cuprinderea sumei necesare în cuantum de 3.012,38 mii lei în bugetul local al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare  – Dl. Radu APETREI)
 20. Proiect de hotărâre privind însușirea expertizelor tehnice ale clădirilor din imobilul situat în Iași, str. Bucium nr. 17 și str. Voinicilor nr. 10 și aprobarea demolării acestora.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii “Testului investitorului privat prudent în economia de piață în vederea fundamentării deciziei de intrare ca asociat a Județului Iași – Consiliul Județean Iași la SC Miroslava Industrial Parc SRL și participarea la majorarea capitalului social al acesteia”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Iași a imobilului teren în suprafață de 1.518 mp, situat în municipiul Iași, str. Codrescu nr. 6, identificat sub nr. cadastral 3335/2, UAT Iași în vederea demarării procedurii de vânzare a acestuia.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins între localitățile Holboca și Bosia, km 3+100– km 12+139” din cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din județul Iasi și Raionul Leova” realizat de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener, în parteneriat cu Raionul Leova – Consiliul Raional Leova.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași  nr. 304/22.11.2016 privind aprobarea proiectului RESTAURAREA MUZEULUI “VASILE POGOR” IAȘI Cod SMIS 116511 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1,  în conformitate cu ultima formă revizuită a bugetului
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021 a fondurilor necesare plății lucrărilor executate și serviciilor de dirigenție și consultanță prestate în cadrul proiectului RESTAURAREA MUZEULUI  “VASILE POGOR” IAȘI Cod SMIS 116511.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2021 a sumelor necesare pentru elaborarea documentației tehnico-economice pe faze de proiectare (Etapa I + Etapa II) în vederea realizării obiectivului de investiții “Construirea și Dotarea Centrului Regional pentru Tratamentul Infertilității Iași”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării dotărilor suplimentare necesare amenajării “Muzeului Pogromului” în incinta “Casei Muzeelor” și alocarea fondurilor din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021 a fondurilor necesare plății execuției de lucrări și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul proiectului “Regiunea Nord –Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava”, Cod SMIS 110622.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru al Asociației “Euroregiunea Siret - Prut – Nistru” pe anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociației ATRIUM- Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, pe anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului “Agenda Locală 2030 pentru judeţul Iaşi – Raport de localizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 5, 11, 13 și 16 în județul Iași”, realizat în cadrul proiectului “Orașe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare și flux de refugiați".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor necesare în vederea realizării proiectului de restaurare și consolidare a ansamblului Mănăstirii Miclăușeni cu titlul “Valorificarea turistică și culturală a ansamblului Castelului și Mănăstirii Miclăușeni din Județul Iași” în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor - Mitropolia Moldovei și Bucovinei.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Iași, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- reprezentant Comp. P.M.,PSI, Monitorizarea Serviciilor Publice – Dl. Adrian SĂNDUȚĂ)
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor pentru funcționarea centrelor de zi din comunele Balș, Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleșteni, Ion Neculce, Miroslava, Ruginoasa, Scobinți, Tomești și Țibănești, precum și cota-parte de finanțare din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președinte ATOP – Dl. Consilier județean Gheorghe Romeo VATRĂ
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
  • Inițiator: Președinte ATOP – Dl. Consilier județean Gheorghe Romeo VATRĂ
 37. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2021 şi estimări 2022 - 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General Provizoriu RA AEROPORTUL IAȘI SA - Dl. Vasile STOICEA)
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 38. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de pază și protecție de către Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, în anul 2021
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția de Pază și Ordine - Dl. Dănuț PODEA)
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Diverse.

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art. 179 alin. (6), art. 134 alin. (5), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 25.03.2021

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispoziția nr. 134

Repartizarea proiectelor pe comisii

 

DISPOZIŢIA nr. 137               

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 134/25.03.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 31 martie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 134/25.03.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 31 martie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 134/25.03.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2021 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

 1.  (39) Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al oraşului Podu Iloaiei, judeţul Iaşi în domeniul public al judeţului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10 ha situat în T29/1 P 523/1, în vederea construirii unui Parc Industrial.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 2. (40) Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Deleni, judeţul Iaşi în domeniul public al judeţului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10 ha situat în intravilanul satului Maxut, extins conform PUG-ului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Deleni nr. 72/27.10.2005, în vederea construirii unui Parc Industrial.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 3. (41) Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniului privat al Județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași a imobilului situat în Municipiul Iași, strada Patou Abator nr. 3.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 4. (42) Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Dumeşti, judeţul Iaşi în domeniul public al judeţului Iaşi a terenului în suprafaţă de 26 ha cu acces din DC 36 la DE 583, în vederea construirii unui Parc Industrial.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)

Art.II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 134/25.03.2021, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 26.03.2021

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia nr. 137

Repartizarea proiectelor pe comisii