Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 24.04.2019

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 24 aprilie 2019, ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 12 aprilie 2019.
  • susține: Secretarul Județului Iași – d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor” la nivelul județului Iași.
  • susține: reprezentant ISUJ Iași
 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al comunei Ruginoasa și administrarea Consiliului Local al comunei Ruginoasa în domeniul public al Județului Iași şi administrarea Consiliului Județean Iași a terenului în suprafață de 1725 mp.
  • susţine – Director Executiv Direcția Tehnică – dl. Iogen GÎNJU
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Comunei Ruginoasa pentru susţinerea echipei de fotbal copii sub 13 ani din comuna Ruginoasa care a câştigat etapa regională a competiţiei „Cupa Satelor” în vederea participării la faza naţională a competiţiei “Cupa Satelor” în anul 2019
  • susţine – consilier Președinte - dl. Vald CIOBANU
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași.
  • susţine:  Manager Interimar Sp. Elena Doamna – dl. dr. Gabriel MARTINESCU
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Petre Șușu, managerul Ansamblului Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Județean Iași, în vederea fomulării cererii pentru înscrierea în Registrul Artelor Spectacolului a Ansamblului Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Județean Iași, cu toate demersurile ce decurg din aceasta.
  • susţine – Vicepreședinte al CJ Iași  – dl. Victor CHIRILĂ
 7. Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 – 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti – Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693".
  • susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente din Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2019.
  • susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Iași - Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași și Administrația Bazinală de Apă Siret pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 280: Oțeleni - Limită Județ Neamț, km 18+094-20+378".
  • susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Boroşoaia – Plugari (DJ 282 B), km 18+268 – 25+272”.
  • susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 279/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km 5+600 – 8+800”.
  • susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei – Arama, km 10+770 – 12+593”.
  • susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 280/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Lim. Jud. Neamţ, km 18+094 – 20+378”
  • susţine – Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Programului de formare “Managementul procesului de incluziune școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale” de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași.
  • susţine – Director CJRAE  – d-na Anca HARDULEA
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programului de formare „Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”, organizate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru anul 2019.
  • susţine – Director CJRAE  – d-na Anca HARDULEA
 16. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al SC  TEHNOPOLIS SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021.
  • susţine – Director General SC TEHNOPOLIS – dl. Florin-Constantin ȘERBESCU
  •                Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Iași în domeniul public al Municipiului Iași a contribuțiilor în natură și financiare ale Județului Iași - Consiliului Județean Iași la realizarea Parcului Științific și Tehnologic „TEHNOPOLIS" Iași și preluarea în proprietatea Județului Iași a contribuțiilor în natură și financiare ale Municipiului Iași la realizarea Centrului Expozițional Moldova.
  • susţine – Director Executiv Direcția Tehnică – dl. Iogen GÎNJU
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.
  • susţine – Director General Aeroportul Iași  – dl. Cătălin BULGARIU
 19. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași”.
  • susţine – Director General Aeroportul Iași  – dl. Cătălin BULGARIU
 20.  Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 – 2021.
  • susţine – Director General Aeroportul Iași  – dl. Cătălin BULGARIU
  •    Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE
 21. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ApaVital S.A. Iași pentru anul 2019 şi estimări 2020 – 2021.
  • susţine – Director General ApaVital  – dl. dr. Ing. Ion Toma
  •    Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Președintelui Consiliului Județean Iași la ședințele Comisiei de Investiții, Afaceri și IMM-URI din cadrul Comitetului de Dezvoltare Economică și Regională al AER în perioada aprilie 2019- aprilie 2021.
  • susţine:  Coordonator Comp. Relații Internaționale – Dl. Corneliu GROSU
 23. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • susţine:  Șef Serviciu Resurse Umane – dl. Radu APETREI
 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași a unei încăperi situate la demisolul Centrului Expozițional Moldova.
  • susţine – Director Executiv Direcția Tehnică – dl. Iogen GÎNJU
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și SC AFTERHILLS SRL cu privire la organizarea în perioada 23 august-1septembrie 2019 a Festivalului de Muzică și Artă AFTERHILLS
  • susţine – Director Executiv Direcția Tehnică – dl. Iogen GÎNJU
 26. Proiect de hotărâre privind transmiterea drumului judeţean DJ 282I din domeniul public al Judeţului Iaşi și administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în domeniul public al Municipiului Iaşi și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.
  • susţine – Director Executiv Direcția Tehnică – dl. Iogen GÎNJU
 27. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile împotriva Hotărârii Consiliului  Județean Iași nr.266/25.07.2018
  • susţine – Director Executiv Direcția Tehnică – dl. Iogen GÎNJU
 28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren cu numărul cadastral 154882, situat în Iași, strada Vasile Lupu, nr.62, proprietate publică a Județului Iași.
  • susţine – Director Executiv Direcția Tehnică – dl. Iogen GÎNJU
 29. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.
  • susţine: Director Executiv Direcția Proiecte- D-na Marieta AFILIPOAIE
 30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pe anul 2019.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Proiecte- D-na Marieta AFILIPOAIE
 31. Proiect de hotărâre privind majorarea limitei valorice pentru masa oficială oferită de către Președintele Consiliului Județean Iași în cadrul Reuniunii informale a Grupului la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere (Piața Internă și Industrie), care va avea loc în perioada 16 - 17 mai 2019, în județul Iași, municipiul Iași, cu ocazia deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE
 32.  Proiect de hotărâre privind bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE

Diverse

                                                               COMPLETAREA ORDINII DE ZI 
                                  a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de
                                                                24 aprilie 2019, ora 1000

În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) și art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 aprilie 2019, ora 1000, Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași,
cu următoarele proiecte de hotărâri:

 

1.(33) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Județul Neamț-Consiliul Județean Neamț, Județul Bacău-Consiliul Județean Bacău și Asociația Prietenilor Camino de Santiago din România cu privire la realizarea proiectului Camino de Santiago (varianta moldavă).

 • susţine – Director Executiv Direcția Tehnică – dl. Iogen GÎNJU

 

Proces verbal sedinta

Minuta sedinta

Inregistrare sedinta